ENG
A A A
 czerwiec 2019 
Ukazał się XIX tom „Studia Choreologica”

Ukazał się XIX tom „Studia Choreologica”

8 października 2018

Z przyjemnością informujemy, że we wrześniu 2018 ukazał się XIX tom rocznika „Studia Choreologica”, wydanego przez Polskie Forum Choreologiczne we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca. Tom stanowi pokłosie IX Konferencji Polskiego Forum Choreologicznego, która odbyła się w dniach 16-17 września 2017. Konferencja jest dorocznym spotkaniem badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, których łączy zainteresowanie tańcem jako wieloaspektowym fenomenem.

 

Publikację zapowiada Karolina Bilska:

 

Tom otwiera  artykuł Tomasza Nowaka poświęcony obecności tańca we współczesnym życiu społecznym w świetle prac Profesora Roderyka Langego. Następnie Marcin T. Kania przedstawia refleksje choreologiczne Jana Ostrowskiego-Naumoffa, a Juliusz Grzybowski analizuje kategorię rytmu w powiązaniu ze sztuką taneczną na podstawie greckich tekstów starożytnych. Kolejny artykuł stanowi omówienie dzieła o tańcu z XIX wieku. Magdalena Malska przybliża czytelnikom jedną z wczesnych publikacji Augusta Bournonville’a, która nie ukazała się dotąd w polskim przekładzie. W piątym artykule Agnieszka Narewska opisuje wzajemne wpływy mody i sztuki baletowej w XX i XXI wieku. Z kolei Iwona Wojnicka omawia jedną z metod rekompozycji tańca – odpowiedź artystyczną – na przykładzie twórczości Poli Nireńskiej, natomiast Izabela i Krzysztof D. Szatrawscy podejmują próbę charakterystyki teatru tańca Sidiego Larbiego Cherkaouiego. Autorki dwóch następnych artykułów, Katarzyna Słoboda i Sandra Frydrysiak, analizują taneczno-improwizatorską praktykę Lisy Nelson. Następnie Tomasz Ciesielski prezentuje wstępną analizę praktyk warsztatowych Jozefa Fručka i Lindy Kapetanei. Artykuł kolejny, autorstwa Hanny Raszewskiej-Kursy, poświęcony jest historii voguingu i jego funkcjonowaniu w Polsce. Z kolei Krzysztof Hliniak dokumentuje fantazmaty dotyczące pochodzenia Gitanos, genezy nazwy „flamenco” oraz narodowości jego twórców. Dwa następne artykuły przenoszą czytelników na kontynent azjatycki. Pierwszy z nich, autorstwa Natalii Żakowskiej, to opis procesu formowania się współczesnych form klasycznego tańca indyjskiego bharatanatjam. W drugim natomiast Agnieszka Jeż objaśnia problematykę tożsamości narodowej w tańcu tradycyjnym w Izraelu. Tom zamyka artykuł Agnieszki Dąbkowskiej opisujący wzrost popularności tańca towarzyskiego wśród seniorów w Polsce i na świecie oraz czynniki warunkujące atrakcyjność tej formy aktywności fizycznej.

 

Niniejszym pragniemy podziękować Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, który gościł uczestników i pomógł w organizacji konferencji.

 

 

 

***

 

Do pobrania:

Spis treści

 

Publikację można zamawiać mailowo pod adresem: choreologia@gmail.com

 

Więcej o „Studia Choreologica”: http://www.pfch.choreologia.org.pl/studia.html

 

 

Polskie Forum Choreologiczne jest stowarzyszeniem skupiającym osoby zajmujące się szeroko rozumianymi badaniami nad tańcem. Członkowie Forum wywodzą się z różnych środowisk rozsianych na terenie całego kraju, ale skupia ich chęć doskonalenia własnego warsztatu pracy, wymiany doświadczeń, upowszechniania wiedzy o tańcu w naszym kraju, rozwijania polskiej choreologii, w końcu promocja osiągnięć polskich choreologów poza granicami kraju.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia