ENG
A A A
 luty 2020 
IMiT: Program wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” – nabór na instytucję/organizację goszczącą na rok 2020

IMiT: Program wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” – nabór na instytucję/organizację goszczącą na rok 2020

3 września 2019

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza konkurs na ofertę instytucji/organizacji goszczącej w 2020 roku rezydentów z Luksemburga w Polsce, w ramach programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3 realizowanego wspólnie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

 

Program zakłada zrealizowanie rezydencji twórców z Luksemburga w Polsce w ramach programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 3 października 2019 roku o godz. 23.59.

 

Ofertę podpisaną przez Oferenta wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w pkt. IV ust. 2 Regulaminu Konkursu należy przesyłać (łącznie) (a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem PROJECT 2/3 (decyduje data nadania) oraz (b) pocztą elektroniczną na adres: karolina.zakowska@imit.org.pl (w tytule wiadomości: PROJECT 2/3).

 

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia Oferty do oceny przez Komisję.

 

Termin rozstrzygnięcia Konkursu upływa w dniu 11 października 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.imit.org.pl do 11 października 2019 roku. 

 

Regulamin Konkursu do pobrania poniżej

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – koordynator projektu

Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji to: karolina.zakowska@imit.org.pl

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

 

Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin do pobrania także na stronie www.imit.org.pl

 

 

 

 

Luxembuorg_centre_logo (oryginał)

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia