ENG
A A A
 grudzień 2019 
Fot. Jakub Wittchen dla Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk.

Choreografia: polityczność

(red.) Marta Keil (red.) | Instytut Muzyki i Tańca, Instytut im. Zbigniewa Raszewskiego, Art Stations Foundation, East European Performings Arts Platform | Warszawa/Poznań/Lublin | 2018 | ISBN 978-83-66124-04-2/ 978-83-952929-0-3/ 978-83-

Pozycja książkowa

Polityczność to także decyzja o tym, jak ustanawiasz relację z widownią, jak podjąć temat albo jak go porzucić, na co zwrócić uwagę, co puścić mimo uszu. To układ krzeseł na widowni – albo ich brak. To wybór tematu i kontekstu. Sytuacja społeczna i ekonomiczna, w jakiej pracujesz. Wybór, czyją sprawę dopuszczasz do głosu. To kontekst, w jakim spektakl jest produkowany i pokazywany. To także decyzja o szerokim udostępnieniu partytury lub scenariusza albo ścisłego zastrzeżenia ich prawami autorskimi. Albo decyzja, by porzucić projekt.

 

Choreografia: polityczność pod redakcją Marty Keil składa się z kilkunastu tekstów wybitnych europejskich i amerykańskich artystek i artystów oraz badaczek i badaczy przyglądających się współczesnym praktykom choreograficznym jako praktykom politycznym. Książka pokazuje choreografię jako narzędzie formułowania i wyrażania myśli, przestrzeń działań krytycznych i praktyk oporu. Znalazły się tu zarówno artystyczne manifesty, jak i naukowe analizy oraz zapisy procesu pracy. Zebrane materiały, w większości dotąd nie tłumaczone na język polski, wchodzą ze sobą w relacje, wytwarzają napięcie, czasem pozostają w niezgodzie. Stanowią próbę wykreślenia możliwej mapy ułatwiającej poruszanie się w przestrzeni współczesnej choreografii.

 

Do pobrania:
Wprowadzenie i spis treści

 

Autorzy: Ana Vujanović, Alice Chauchat, Mark Franko, Jonathan Burrows, André Lepecki, Rudi Laermans,
Mette Ingvartsen, Xavier le Roy, Bojana Cvejić, Christine de Smedt, Gabriele Klein, Nobody’s Business, Boris Charmatz, Jan Ritsema, Oliver Marchart, Randy Martin, Bojana Kunst

Tłumaczenia: Olga Drenda, Marta Keil, Agata Kozielska, Małgorzata Paprota, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik

Projekt graficzny i skład: kilku.com (Idalia Smyczyńska i Robert Zając)

Korekta, indeks, bibliografia: Monika Krawul

Współwydawcy: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, East European Performing Arts Platform

 

 

Pierwsze wydanie publikacji zostało zrealizowane we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach Programu wydawniczego 2018.

 

Więcej informacji:

http://artstationsfoundation5050.com/taniec/wydarzenie/choreografia-polityczno/3499

 

instytucje

 

ludzie tańca

 

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia