ENG
A A A
 październik 2018 

2 - letni K U R S I N S T R U K T O R S K I specjalizacja: Formy Uliczne

Kursy

Mając na uwadze stosunkowo młody wiek ulicznych form tańca, a także możliwość dotarcia do źródeł wiedzy na jego temat, organizatorzy zaprosili do współpracy pedagogów z zagranicy, którzy posiadając wiedzę od twórców tych form tańca, zapewnią rozwój na najwyższym poziomie. Program obejmuje pięćset pięć godzin dydaktycznych, z czego trzysta dziewięćdziesiąt to zajęcia praktyczne. Szeroki aspekt ulicznych form tańca zd

Edukacja na poziomie akademickim w formach tańca, innych niż balet klasyczny, w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju, by nie powiedzieć, że się dopiero rodzi. Nieliczne powstałe kierunki taneczne w formach tańca współczesnego i jazzowego, starają się wypełnić białą plamę na mapie edukacyjnej Polski. To w dziedzinie form tańca powszechnie znanych, jako formy uliczne, luka ta istnieje, a śmiało można stwierdzić, że jest dziurą, która nieustannie się powiększa. Jest tak, ponieważ z jednej strony popularność nowoczesnych form tańca, tak intensywnie promowanych między innymi przez programy telewizyjne, staje się w Polsce bardzo popularna i cieszy coraz większym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Z drugiej zaś strony nie istnieje praktycznie kadra pedagogiczna, która mogłaby zapewnić rzetelny rozwój, ale przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, takich zajęć. Nie jest bowiem tajemnicą, że grupa ulicznych form tańca jest dość kontuzjogenna, przez co prawidłowe podejście do zajęć tego typu ma ogromne znaczenie. 


Weźmy pod uwagę obecny czas, z jednej strony akceleracji rozwojowej człowieka, która przyczynia się do szybszego i intensywniejszego rozwoju organizmu ludzkiego, z drugiej zaś powszechnie widoczną tendencję do odchodzenia dzieci i młodzieży od aktywności fizycznej, na rzecz zdobyczy cywilizacyjnych – komputer i inne. Przy jednoczesnym wzroście wspomnianej już popularności tańca, jako aktywności fizycznej, tym bardziej palącym staje się w kontekście społecznym szkolenie kadry pedagogów, którzy będą oferowali rozwój taneczny na wysokim, profesjonalnym poziomie. Starając się wyjść naprzeciw tym tendencjom i potrzebom, Teatr Tańca Alter oraz Grupa Skład, stworzyli propozycję edukacji formalnej na profesjonalnym poziomie dla osób, które chcą form tańca ulicznego nauczać. Wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i artystyczne pozwoliło na stworzenie unikatowego programu nauczania, który w swoim kształcie zapewnia wszechstronną wiedzę i umiejętności potencjalnemu instruktorowi tańca. 


Mając na uwadze stosunkowo młody wiek ulicznych form tańca, a także możliwość dotarcia do źródeł wiedzy na jego temat, organizatorzy zaprosili do współpracy pedagogów z zagranicy, którzy posiadając wiedzę od twórców tych form tańca, zapewnią rozwój na najwyższym poziomie. Program obejmuje pięćset pięć godzin dydaktycznych, z czego trzysta dziewięćdziesiąt to zajęcia praktyczne. Szeroki aspekt ulicznych form tańca zdeterminował, iż w programie nauczania znalazły się nie tylko takie formy tańca jak: hip-hop dance, locking, popping, dancehall, breaking, house dance, ale także te, które wywarły na poprzednie mocny wpływ, tj. afro oraz taniec  jazzowy. Mając na uwadze, iż taniec jest dziedziną artystyczną program stworzony jest w taki sposób, by zapewnić wiedzę z zakresu kompozycji ruchu, choreografii w formach ulicznych oraz show, a także wyrazu scenicznego; tak by zdobyta wiedza mogła być stosowana w warunkach scenicznych. Jednakże głównym i zasadniczym celem kursu jest kształcenie w aspekcie ruchowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie oraz aspekt ruchowy tańca. Dlatego też takie przedmioty, jak: teoria ruchu, podstawy anatomii, fizjologii i biomechaniki, metodyki nauczania, zdrowie wychowanka i instruktora, stanowią ważny jego element. 

 

Bardzo ważnym aspektem nauczanego materiału jest łączenie teorii z praktyką, oraz przekazanie jej w takiej formie i kształcie, by uczestnik kursu miał po jego ukończeniu pełen obraz nauczania tańca, jego złożoności oraz wielowarstwowości w duchu nowoczesnej pedagogiki, tj. podejścia holistycznego. 


Ogromne doświadczenie w nauczaniu pedagogów kursu z całą pewnością pozwoli na rzetelny rozwój i zdobycie takiej wiedzy, by nauczać tańca na poziomie profesjonalnym. Bardzo ważnym elementem kursu jest założenie, że trzon kadry tworzy zespół ludzi z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w nauczaniu, które determinuje szerokie spojrzenie na aspekty nauczania tańca i rozwój młodego człowieka.

 

Kurs odbywać się będzie w systemie dwuletnim ( 2013-2015 ),  w Poznaniu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1, mieszczącym się przy ul. Droga Dębińska 21.

 

Szczegółowe informacje o kursie do pobrania

 

SPOT:http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.speedyshare.com%2Fd9N44%2FKURS-INSTRUKTORSKI.wmv&h=SAQHD3Di9

Egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 kwietnia w MDK nr 1 w Poznaniu. Zgłoszenia na kurs należy przesyłać na adres: kurspoznanhh@gmail.com

 

Termin zgłoszenia oraz przesłania dokumentów: do 31 marca 2013 r.

Treść maila powinna zawierać dane : - imię i nazwisko, - data urodzenia/ PESEL, - telefon kontaktowy, - cv.
 Ponadto w wersji papierowej należy dostarczyć następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na kurs (link z dokumentem-wzorem do pobrania podamy wkrótce),
- świadectwo maturalne,
- zaświadczenie lekarskie, wskazujące na brak przeciwwskazań do udziału kandydata w kursie,
- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
- 2 podpisane zdjęcia. 

 

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji, programu nauczania, kosztów związanych z opłatą rekrutacyjną i opłatami za kurs itp.  udzieli kierownik kursu:
Marlena Bełdzikowska
kurspoznanhh@gmail.com
tel. 665079866

 


ORGANIZATOR:
GRuPa SkŁAD i Teatr Tańca Alter

PARTNER:
MDK nr 1 w Poznaniu

 

Patronat Medialny:

Tanczycchce .pl
allfordance.pl

Informator Kulturalny Gdzieco.pl

Talent.pl

Szkolytanca.pl

 


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia