ENG
A A A
 czerwiec 2019 
materiały organizatora

Poznań/Art Stations Foundation: Alternatywna Akademia Tańca 2019 – stypendia dla uczestników

12 grudnia 2018

Stypendia

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny, oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych i pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.

 

Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.

 

Na program składają się cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w 2019 roku będzie to 6 sesji po 30 godzin każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy, przyjmujący różnorodne formy (zdeterminowane  przez specyfikę praktyki każdego z zaproszonych prowadzących sesje).

 

Stypendia:

 

Jak co roku, Art Stations Foundation zaoferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział w sesjach Alternatywnej Akademii Tańca. W 2019 roku, z okazji 15-lecia programu Stary Browar Nowy Taniec, zostanie przyznane aż 9 stypendiów na udział w programie:

 

3 stypendia pełne – pokrywające opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu; (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty);

6 stypendiów częściowych – zwalniające tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).

 

O stypendium ubiegać się mogą tylko polscy, zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni lub mogący udokumentować zawodowstwo praktyką) tancerze/choreografowie. UWAGA! Dopuszcza się także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation i/lub byli stypendystami AAT w poprzednich latach.

 

W przypadku ubiegania się o stypendium częściowe, można złożyć aplikacje maksymalnie na trzy wybrane przez siebie coachingi w 2018 roku.

 

Można także ubiegać się jednocześnie o stypendium całościowe i częściowe (na maksymalnie 3 sesje).

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich (w przypadku pełnego stypendium) lub w wybranych (w przypadku częściowego stypendium) sesjach AAT 2019!

 

Aplikacje:

 

Aplikacje do programu należy składać tylko drogą elektroniczną przez załączone formularze:

 

Formularz zgłoszeniowy na stypendium pełne

Formularz zgłoszeniowy na stypendium częściowe

 

Deadline: 13 stycznia 2019

 

Terminy pojedynczych zgłoszeń na poszczególne coachingi ogłaszane będą sukcesywnie na www.artstationsfoundation5050.com, na stronach FB oraz w newsletterach programu

 

Harmonogram i opisy sesji AAT 2019:

 

28 stycznia-1 luty: Rosalind Crisp/Andrew Morrish / Improvisation Performance Intensive
18-22 marca: Guy Cools / Komu potrzebny dramaturg?
24-28 czerwca: (w ramach program SBNT na Malcie) Rivca Rubin / Upwording Your World
21-25 października: Peter Pleyer/Michiel Keuper / Cranky Interventions
18-22 listopada: Maria Stokłosa / Choreografia improwizacji

2-6 grudnia: Christos Papadopoulos / Mikrochoreografie

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia