ENG
A A A
 wrzesień 2019 
Łódź/Akademia Muzyczna: Nowe studia – kierunek: sztuki sceniczne, specjalizacja: taniec nowoczesny

Łódź/Akademia Muzyczna: Nowe studia – kierunek: sztuki sceniczne, specjalizacja: taniec nowoczesny

21 maja 2019

Edukacja

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ogłasza nabór na nowe, niestacjonarne studia I stopnia na  kierunku sztuki sceniczne – taniec nowoczesny. Studia skierowane są do absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne lub inne szkolenia w zakresie tańca, tancerzy działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca oraz wszystkich zainteresowanych (sprawnych fizycznie), którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe I stopnia w zakresie tworzenia choreografii oraz doskonalenia techniki tańca nowoczesnego.

 

System nauki:

Studia realizowane są w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele. Nauka trwa 6 semestrów.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie tańca nowoczesnego. Ma kwalifikacje do:

- pracy artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca, tworzenia spektakli tanecznych w placówkach kultury;

- pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;

- pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

 

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

 

Kompetencje absolwenta:

- potrafi wypowiadać się ruchem w technikach tańców nowoczesnych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem, posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, ma umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, a także wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;

- ma umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów dzieła muzycznego w kompozycji ruchu;

- wykazuje postawę twórczą, wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

 

Egzaminy wstępne:

Egzaminy kierunkowe

1. Badanie predyspozycji choreograficznych: prezentacja 60-sekundowej etiudy choreograficznej na bazie tańca nowoczesnego.

2. Badanie predyspozycji ruchowych: lekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

 

Egzaminy podstawowe

1. Badanie muzykalności: poprzez realizowanie ćwiczeń rytmicznych.

2. Rozmowa kwalifikacyjna: dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku.

 

Harmonogram egzaminów wstępnych: tutaj

Termin składania dokumentów: 31 maja 2019 roku

Szczegóły dotyczące rekrutacji: tutaj 

Opłaty: nie mniej niż 2500 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia