ENG
A A A
 lipiec 2019 
Polski Teatr Tańca: Konkurs na realizację premiery w ramach „Roku Wyklętych” (2019)

Polski Teatr Tańca: Konkurs na realizację premiery w ramach „Roku Wyklętych” (2019)

10 września 2018

Konkurs

Polski Teatr Tańca ogłasza konkurs na realizację premiery związanej z idiomem Teatru na rok 2019, czyli z „Rokiem Wyklętych”.  Zadaniem realizatora: choreografa lub reżysera będzie przedstawienie opisu koncepcji spektaklu, w którym wykonawcami będą artyści Polskiego Teatru Tańca, wraz ze wskazaniem współrealizatorów. Polski Teatr Tańca wyprodukuje spektakl premierowy zwycięzcy konkursu oraz wypłaci honoraria realizatorom.

 

Ideą projektu „Rok Wyklętych” jest analiza wyklęcia jako takiego i jego różnych aspektów. Organizatorzy pragną zainspirować do rozważania sytuacji z różnych powodów wyklętych, postaci historycznych, fikcyjnych, idei lub rzeczy. Podejmowanie tematu wyklęcia może obejmować zarówno punkt widzenia wyklętych, jak i wyklinających. Taka wielobiegunowa analiza pojęcia wyklęcia i przedstawienie towarzyszących mu emocji da szansę silnych doznań  artystycznych, estetycznych i intelektualnych naszym widzom. Jednocześnie ma być zaczynem do twórczej dyskusji.

 

Premiera spektaklu konkursowego „Roku Wyklętych”  planowana jest na drugą połowę marca 2019 roku w Poznaniu.

 

Warunki konkursu:

 

   1. Konkurs jest otwarty.

   2. Udział w Konkursie jest możliwy poprzez zgłoszenie pracy konkursowej obejmującej opis koncepcji choreograficznej lub reżyserskiej, podpisanej przez autora albo autorówktóre należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Poznański Teatr Tańca –  ul. Kozia 4, 61-835 Poznań oraz w wersji elektronicznej na adres email: konkurs.ptt@gmail.comdo 25 listopada 2018 roku. Termin uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie praca konkursowa wpłynie do siedziby Teatru. Prace zgłoszone po upływie terminu nie będą uwzględniane.

   3. Nadesłane prace powinny być umieszczone w zabezpieczonej kopercie, a przesyłka powinna być również opatrzona imieniem i nazwiskiem autora albo autorów pracy, a także jego adresem i adresem mailowym.

   4. Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepszych, spełniających warunki formalne, prac będzie opierała się o poniżej wskazane kryteria:

   a. artystyczne, a w szczególności zgodność z ideą projektu Rok Wyklętych, opisaną w ogłoszeniu o konkursie;

   b. możliwości realizacyjne, w tym finansowe oraz obsadowe

 

Terminy:

25 listopada 2018 –  ostatni dzień nadsyłania prac;
10 grudnia 2018 –  ogłoszenie wyniku wstępnej selekcji prac i zaproszenie autorów co najmniej dwóch wybranych prac do rozmów;

23 grudnia 2018 – ogłoszenie terminarzu spotkań z wybranymi zespołami twórców, którzy w styczniu po kolei spotkają z zespołem artystycznym i do końca przedstawią swoją wizję;

8 - 12 stycznia 2019 – próbna współpraca z zespołem artystycznym; 

13 stycznia 2019 – ostateczny wybór zwycięskiego zespołu twórców;

od 15 stycznia 2019 – prace nad premierą.

 

Założeniem jest włączenie premierowego spektaklu do stałego repertuaru Polskiego Teatru Tańca i i jego wielokrotna prezentacja w różnych ośrodkach w Polsce i za granicą. Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Dodatkowo udostępniają wykaz sprzętu technicznego Polskiego Teatru Tańca, który pozostaje do dyspozycji podczas produkcji premiery:

 

Regulamin

Wykaz sprzętu technicznego

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia