ENG
A A A
 grudzień 2019 
fot. materiały organizatora

Polski Teatr Tańca: Konkurs na realizację premiery w ramach „Roku Szyderców” (2020)

10 września 2019

Konkurs

Polski Teatr Tańca ogłasza konkurs na realizację premiery, wpisującej się w idiom na rok 2020, czyli „Rok Szyderców”. Zadaniem choreografa lub reżysera jest przedstawienie opisu koncepcji spektaklu, w którym wykonawcami będą artyści Polskiego Teatru Tańca, wraz ze wskazaniem współrealizatorów. Polski Teatr Tańca wyprodukuje spektakl premierowy zwycięzcy konkursu oraz wypłaci honoraria realizatorom.

 

Ideą konkursu w „Roku Szyderców” jest sprowokowanie twórców do podjęcia tematów rozpiętych między lekkością humoru a oparami absurdu w uchwyceniu dystansu do rzeczywistości, nas samych, naszych upodobań, naszej historii, naszej kultury. 

 

Premiera spektaklu konkursowego „Roku Szyderców” planowana jest na czerwiec 2020 roku, podczas Malta Festival Poznań 2020. 

 

Warunki konkursu:

 

1. Konkurs jest otwarty.

 

2. Udział w Konkursie jest możliwy poprzez zgłoszenie pracy konkursowej obejmującej opis koncepcji choreograficznej lub reżyserskiej podpisanej przez autora albo autorów które należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Polski Teatr Tańca, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.ptt@gmail.com do 30 października 2019 roku. Termin uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie praca konkursowa wpłynie do siedziby Teatru. Prace zgłoszone po upływie terminu nie będą uwzględniane.

 

3. Nadesłane prace powinny być umieszczone w zabezpieczonej kopercie, a przesyłka powinna być również opatrzona imieniem i nazwiskiem autora albo autorów pracy, a także jego adresem i adresem mailowym.

 

4. Komisja Konkursowa dokonując wyboru najlepszych, spełniających warunki formalne, prac będzie opierała się o poniżej wskazane kryteria:

 

a. Artystyczne, a w szczególności zgodność z ideą idiomu Rok Szyderców opisaną w ogłoszeniu o konkursie;

b. Możliwości realizacyjne, w tym finansowe, obsadowe i techniczne.  

 

Terminy:

 

30 października 2019 roku –  ostatni dzień nadsyłania prac;

 

15 listopada 2019 roku – ogłoszenie wyników wstępnej selekcji prac i zaproszenie autorów co najmniej dwóch wybranych prac do rozmów;

 

3-14 grudnia 2019 roku – próbna współpraca z zespołem artystycznym w celu przedstawienie ostatecznej wizji spektaklu; 

 

30 grudnia 2019 roku – wybór zwycięskiego zespołu twórców;

 

Prace nad premierą rozpoczną się 26 lutego 2020 roku. 

 

Założeniem jest, że premierowy spektakl zostanie włączony do stałego repertuaru Polskiego Teatru Tańca i będzie prezentowany wielokrotnie w różnych ośrodkach w Polsce i za granicą.

 

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. Dodatkowo zamieszczają wykaz sprzętu technicznego Polskiego Teatru Tańca, który pozostaje do dyspozycji podczas produkcji premiery.

 

Regulamin

 

Wykaz sprzętu technicznego 

 

Polski Teatr Tańca serdecznie zaprasza do nadsyłania konkursowych propozycji!

 

Kontakt i informacje:

Anna Koczorowska 

Polski Teatr Tańca 

ul. Kozia 4

61-835 Poznań

tel. 505 587 088

 

 

 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia