ENG
A A A
 grudzień 2019 
Nowy Teatr/Art Stations Foundation: „Poszerzanie pola” – nabór do II edycji choreograficznego programu produkcyjnego

Nowy Teatr/Art Stations Foundation: „Poszerzanie pola” – nabór do II edycji choreograficznego programu produkcyjnego

15 listopada 2019

Konkurs

Nowy Teatr oraz Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk ogłaszają nabór projektów do drugiej edycji choreograficznego programu produkcyjnego, w ramach którego w sezonie artystycznym 2020/2021 planowana jest realizacja dwóch premier. W programie mogą brać udział polscy artyści tańca (pod uwagę brane jest obywatelstwo, miejsce stałej rezydencji dowolne), którzy są w stanie udokumentować co najmniej trzy wcześniejsze autorskie prace choreograficzne. 

  

Projekty wyłonione do realizacji otrzymają:

 

- budżet produkcyjny (z przeznaczeniem na honoraria realizatorów oraz koszty produkcji, takie jak zakup, wypożyczenie, wykonanie rekwizytów, kostiumów, scenografii, dopożyczenie sprzętu oraz stworzenie dedykowanych materiałów promocyjnych)

80.000 PLN brutto / duża scena

60.000 PLN brutto / mała scena

Realizacja programu i premiery planowane są na jesień 2020 roku i zimę 2021;

 

- trzytygodniową rezydencję produkcyjną w Art Stations Foundation w Poznaniu w lipcusierpniu 2020 roku lub w innym terminie w zależności od możliwości i po uzgodnieniu z fundacją (w ramach rezydencji organizatorzy zapewniają przestrzeń do pracy oraz pokrycie kosztów podróży i noclegów artystów);
 

- maksymalnie dziesięciodniową rezydencję produkcyjną w Nowym Teatrze prowadzącą bezpośrednio do premiery spektaklu (rezydencja zapewnia przestrzeń do pracy, nie uwzględnia kosztów podróży oraz noclegów artystów / koszty te mogą być uwzględnione w budżecie produkcyjnym);
 

- niezbędną profesjonalną pomoc techniczną i opiekę produkcyjną oraz przedpremierową koordynację promocji spektaklu.

 

Wyprodukowane spektakle mogą wejść na stałe do repertuaru Nowego Teatru. Warunki dalszej eksploatacji prac będą przedmiotem odrębnej umowy z Nowym Teatrem.

 

Aplikacje do programu powinny zawierać:

 

- koncepcję spektaklu (nie więcej niż 3 strony A4) w  języku angielskim zawierającą planowaną listę realizatorów oraz informację, o który budżet aplikujący się ubiega;
 

- CV (w języku angielskim) wraz z dossier artystycznym prezentującym dotychczasowy dorobek aplikującego (wraz z linkami do rejestracji wcześniejszych prac).

 

Termin nadsyłania aplikacji: 31 grudnia 2019 roku.

Aplikacje powinny być przesłane drogą elektroniczną: choreografia@nowyteatr.org

 

Wybór projektów do realizacji przebiegnie dwuetapowo – na podstawie nadesłanych zgłoszeń i w drugim etapie, rozmów z wybranymi artystami.

 

Komisja będzie się składać z przedstawicieli obu partnerskich instytucji – Karoliny Ochab, Joanny Nuckowskiej, Piotra Gruszczyńskiego, Joanny Leśnierowskiej (kuratorki projektu) oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych – Marty Keil (Instytut Sztuk Performatywnych) i Matthieu Goeury (Kunstencentrum Vooruit).

 

Decyzja Komisji zostanie ogłoszona do połowy lutego 2020 roku.

 

Tekst kuratorski:

Nareszcie i my mamy swój choreograficzny boom! Lecz choć zewsząd słychać wołanie o choreografów, czy jest to wołanie o Choreografię? Czy długo wyczekiwana u nas rewolucja zmienia coś w statusie tej sztuki? Czy jest szansą na jej pogłębione rozpoznanie? I jak ją dziś skutecznie rozpoznać, gdy uparcie poszerza swe granice i programowo wymyka się definicji? I czy w kraju, który przez dekady utożsamiał taniec z teatrem tańca, a między (ładnym) poruszaniem się a komponowaniem ruchu stawiał bezrefleksyjnie znak równości, możliwe  jest trwałe wybicie na niepodległość i praktykowanie autonomicznej sztuki choreografii? 

I wreszcie, czy da się to osiągnąć bez (zre-?)konstruowania własnej choreograficznej tożsamości (i krytycznej z nią konfrontacji)? 

I może niekoniecznie jedynie w oparciu o skutecznie spopularyzowane, ale i mocno upraszczane, narracje o postmodern? A jeśli już, to może raczej te podążające za Dance is hard to see – proklamacją Yvonne Rainer – czyniącą z problematyki patrzenia na taniec i jego postrzegania, jeden  z głównych motywów współczesnej choreografii?

 

Bo zobaczyć znaczy zrozumieć, dostrzec w całej tego złożoności. Ta szczególna taktyka uwidaczniania (nie ograniczająca się jedynie do redefinicji samego medium) zdaje się dziś najciekawszym obszarem choreograficznych poszukiwań. To strategia jednoczesnego odsłaniania szwów i ukazywania struktury kompozycji; strategia operowania oderwanym od naturalnego kontekstu i poddanym specjalnej organizacji, wciąż jednak doskonale rozpoznawalnym materiałem, stanowiącym budulec – równie fizycznych, co wizualnych – metafor, skutecznie diagnozujących zarówno jednostkową, jak i społeczną kondycję. To artystyczne i krytyczne transformowanie otaczającej nas wielowymiarowej rzeczywistości, by uczynić widzialnymi i widzianymi (możliwymi do postrzeżenia i zrozumienia) mechanizmy, jakie nią rządzą. To także jednoczesne wołanie o praktykę kontr-wizualizowania, tworzenia nowych sposobów widzenia, czyli o utrzymane w duchu Rancière’owskim polityczne praktyki „odwidzania” narzucanych nam zewnętrznie, i sztucznie naturalizowanych, sposobów postrzegania oraz kreowanie nowych reprezentacji.

 

To praktyki w szczelinie pomiędzy sztukami wizualnymi a tańcem definiowała swą choreografię Trisha Brown, a w rodzimym kontekście być może nie da się uciec od dodania: i teatrem. W szczelinie, która czeka, by z rozmysłem w niej zamieszkać i uczynić coraz bardziej widzialną (i widzianą) przestrzenią autonomicznej choreografii. W szczelinie, która od lat 70. zdążyła się już mocno poszerzyć odsłaniając swe operacyjne pole  terytorium choreografii świadomie i garściami czerpiącej z innych dyscyplin, konstruującej własny dyskurs, i domagającej się własnej mapy.

 

Rozpoznaniu i poszerzaniu tego pola dedykujemy choreograficzny program produkcyjny realizowany wspólnie przez Nowy Teatr i poznańską Art Stations Foundation:

- poszerzaniu pola przenoszącemu choreografię z dosłownych i metaforycznych peryferii w samo centrum

- poszerzaniu pola pozwalającemu celebrować naturalną dlań płynną przestrzeń „pomiędzy”

- poszerzaniu pola jej widzenia (bo choć wreszcie u nas dostrzeżona, już zdaje się domagać „odwidzenia”)

- i wreszcie: poszerzaniu pola walki o jej artystyczną autonomię.

Towarzyszące wszystkim działaniom Nowego motto IDŹ. PATRZ. MYŚL. wydaje się być w tym kontekście ciekawym punktem wyjścia dla choreograficznych partytur.

 

Kuratorka programu: Joanna Leśnierowska

  

Wszelkie zapytania należy kierować do kuratorki: j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com 

 

Logo Nowy Teatr (miniaturka) Logo Art Stations Foundation (miniaturka)

 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia