ENG
A A A
 marzec 2019 
Fot. materiały organizatorów

Łódź: Teatr Chorea „Ciało/ruch/głos – aktor wielowymiarowy” – intensywne warsztaty

15 marca 2018 - 18 marca 2018 | Łódź: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki (budynek C), ul. Tymienieckiego 3. czw: 17.00-19.00, pt: 10.00 - 19.00; sb: 10.00 - 19.00; nd: 10.00 - 18.00.

Warsztaty

Teatr Chorea zaprasza na warsztaty skierowane do profesjonalnych aktorów, tancerzy, muzyków i instruktorów teatralnych, a także amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem. Program będzie obejmował pracę z ciałem, głosem i rytmem. Prowadzący: Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Małgorzata Lipczyńska, Tomasz Krzyżanowski.

 

Koszt: 750 zł.

Zgłoszenia do 1 marca 2018 roku:

chorea.warsztaty@gmail.com

Do każdego zgłoszenia należy załączyć bio, CV lub krótki list motywacyjny.

 

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski. Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztaty skupiają się też na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą – aktorem zbiorowym. Metodę pracy CHOREI określają dwa wyznaczniki: intensywność i ryzyko – to fizyczne i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników i stworzenia dynamicznego, twórczego, artystycznego spotkania.

 

Harmonogram warsztatów:

15 marca 2018 (czwartek)
17.00-19.00 – otwarcie warsztatów, spotkanie z zespołem Teatru CHOREA, prezentacja podręcznika „Trening fizyczny aktora – od działań indywidualnych do zespołu”, stworzonego przez Teatr CHOREA 

16 marca 2018 (piątek)
10.00-17.00 – I sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
17.30-19.00 – zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (ul. Tymienieckiego 24)

17 marca 2018 (sobota)
10.00-17.00 – II sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
17.00-19.00 – prezentacja filmowa wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA 

18 marca 2018 (niedziela)
10.00-17.00 – III sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
17.00-18.00 – wewnętrzny pokaz powarsztatowy, zamknięcie warsztatów

 

Praca z ciałem:

-intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca

-praca z partnerem i przestrzenią, nauka asekuracji i wzajemnej uważności

-praca nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie

-praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji

-nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

 

Praca z głosem:

-rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem

-poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych i oddechowych

-uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami

-tworzenie złożonych współbrzmień harmonicznych, praca z półtonami

-nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

 

Praca z rytmem:

-praca z rytmami nieparzystymi

-uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy

-wypracowywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu

-praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych, przy równoczesnym wykonywaniu pieśni

 

ludzie tańca

instytucje

 

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia