ENG
A A A
 lipiec 2019 
Fot. materiały organizatorów

Warszawa/Plac Małachowskiego 3: Magdalena Ptasznik „Mikroklimaty”

5 lipca 2018 - 7 lipca 2018 | Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, plac Stanisława Małachowskiego 3

Akcja performatywna

W ramach programu „Zachęta na lato / Plac Małachowskiego 3” odbędzie się performans Magdaleny Ptasznik Mikroklimaty. Mikroklimaty to spacer po Placu Małachowskiego i budynku Zachęty. W ich obrębie to także podróż po miejscach i zdarzeniach potencjalnych – wyobrażonych. W Mikroklimatach rzeczywistość realna i fikcyjna funkcjonują jako równorzędne, wzajemnie się wzbogacając. To intymny, czasem widoczny, a kiedy indziej niezauważalny dla zewnętrznego świata performans, który wydarza się pomiędzy performerką, widzem i przestrzenią.

 

Zapisy

5 lipca: zacheta.art.pl/pl/kalendarz/magdalena-ptasznik-mikroklimaty-performance
7 lipca: zacheta.art.pl/pl/kalendarz/magdalena-ptasznik-mikroklimaty-performance-2

 

Mikroklimat kształtują zjawiska zachodzące w ok. 2-metrowej warstwie powietrza przylegającego do powierzchni gruntu oraz na powierzchni styku z podłożem związane przede wszystkim z warunkami lokalnymi powierzchni ternu (mikrorelief, ekspozycja, szata roślinna itp.). Ścisła zależność od niejednorodności powierzchni podłoża powoduje, że mikroklimat, nawet w obrębie tego samego topoklimatu, cechuje duża zmienność, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Można wobec tego mówić o mikroklimacie polany leśnej, strefy brzegowej lasu, kałuży, asfaltowej ulicy, poszczególnych pól płodozmianu, fragmentów zboczy, wzniesień i obniżeń terenu itp. [Źródło: Wikipedia]

 

Mikroklimaty wprowadzają w przestrzeń publiczną element zabawy i wyobraźni oraz inną od codziennej obecność (nie-utylitarną, nie-ekonomiczną, performatywną). Tymczasowo zawłaszczają przestrzeń dla niepoważnych celów.

Performans zaprasza widza do współuczestnictwa w niektórych działaniach, tym samym, dla chętnych staje się warsztatem.

 
Magdalena Ptasznik jest choreografką. Rozwijanie efemerycznych, intymnych performansów jest jednym z jej zainteresowań. Wykorzystując w pracach narzędzia choreograficzne szuka możliwości zaangażowania fizyczności zarówno widza jak i odbiorcy. Mikroklimaty to jedna z odsłon tych poszukiwań, tworzona specjalnie na wystawę Pl. Małachowskiego 3.

 

Program „Zachęta na lato / Plac Małachowskiego 3” został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.

 

Zakochaj się w Warszawie - logo finansowanie (miniaturka)

ludzie tańca

instytucje

 

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia