ENG
A A A
 czerwiec 2019 

Kraków: X Ogólnopolska Konferencja Choreologiczna

14 września 2018 - 16 września 2018 | Kraków: Opera Krakowska, ul. Lubicz 48.

Konferencja naukowa

Polskie Forum Choreologiczne i Opera Krakowska zapraszają do udziału w corocznej konferencji naukowej. Publikujemy szczegółowy program. Konferencja będzie połączona z premiera dziewiętnastego tomu rocznika „Studia Choreologica”, wydanego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca WSTĘP WOLNY.

 

Do pobrania:

Program konferencji

 

O XIX tomie „Studia Choreologica”:

 W dniach 16-17 września 2017 roku w Olsztynie odbyła się IX Konferencja Polskiego Forum Choreologicznego, będąca dorocznym spotkaniem badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, których łączy zainteresowanie tańcem jako wieloaspektowym fenomenem.

 

Niniejszy tom stanowi pokłosie konferencji, a otwiera go artykuł Tomasza Nowaka poświęcony obecności tańca we współczesnym życiu społecznym w świetle prac Profesora Roderyka Langego. Następnie Marcin T. Kania przedstawia refleksje choreologiczne Jana Ostrowskiego-Naumoffa, a Juliusz Grzybowski analizuje kategorię rytmu w powiązaniu ze sztuką taneczną na podstawie greckich tekstów starożytnych. Kolejny artykuł stanowi omówienie dzieła o tańcu z XIX wieku. Magdalena Malska przybliża czytelnikom jedną z wczesnych publikacji Augusta Bournonville’a, która nie ukazała się dotąd w polskim przekładzie. W piątym artykule Agnieszka Narewska opisuje wzajemne wpływy mody i sztuki baletowej w XX i XXI wieku. Z kolei Iwona Wojnicka omawia jedną z metod rekompozycji tańca – odpowiedź artystyczną – na przykładzie twórczości Poli Nireńskiej, natomiast Izabela i Krzysztof D. Szatrawscy podejmują próbę charakterystyki teatru tańca Sidiego Larbiego Cherkaouiego. Autorki dwóch następnych artykułów, Katarzyna Słoboda i Sandra Frydrysiak, analizują taneczno-improwizatorską praktykę Lisy Nelson. Następnie Tomasz Ciesielski prezentuje wstępną analizę praktyk warsztatowych Jozefa Fručka i Lindy Kapetanei. Artykuł kolejny, autorstwa Hanny Raszewskiej-Kursy, poświęcony jest historii voguingu i jego funkcjonowaniu w Polsce. Z kolei Krzysztof Hliniak dokumentuje fantazmaty dotyczące pochodzenia Gitanos, genezy nazwy „flamenco” oraz narodowości jego twórców. Dwa następne artykuły przenoszą czytelników na kontynent azjatycki. Pierwszy z nich, autorstwa Natalii Żakowskiej, to opis procesu formowania się współczesnych form klasycznego tańca indyjskiego bharatanatjam. W drugim natomiast Agnieszka Jeż objaśnia problematykę tożsamości narodowej w tańcu tradycyjnym w Izraelu. Tom zamyka artykuł Agnieszki Dąbkowskiej opisujący wzrost popularności tańca towarzyskiego wśród seniorów w Polsce i na świecie oraz czynniki warunkujące atrakcyjność tej formy aktywności fizycznej.

Niniejszym pragniemy podziękować Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, który gościł uczestników i pomógł w organizacji konferencji.

 

Karolina Bilska

 

Polskie Forum Choreologiczne jest stowarzyszeniem skupiającym osoby zajmujące się szeroko rozumianymi badaniami nad tańcem. Członkowie Forum wywodzą się z różnych środowisk rozsianych na terenie całego kraju, ale skupia ich chęć doskonalenia własnego warsztatu pracy, wymiany doświadczeń, upowszechniania wiedzy o tańcu w naszym kraju, rozwijania polskiej choreologii, w końcu promocja osiągnięć polskich choreologów poza granicami kraju.

ludzie tańca

 

instytucje

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia