ENG
A A A
 maj 2019 

Kraków/BalletOFFFestival 2018: Międzynarodowy Kolektyw Tańca Współczesnego iCoDaCo „it will come later”

23 listopada 2018 | godz. 20:00 | Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, scena NCK

Pokaz spektaklu

Nowohuckie Centrum Kultury – Krakowskie Centrum Choreograficzne zaprasza na spektakl Międzynarodowego Kolektywu Tańca Współczesnego iCoDaCo it will come later, który odbędzie się w ramach BalletOFFFestival 2018. Tegoroczna edycja rezydencyjnego festiwalu tańca współczesnego BalletOFFFestival odbywa się pod hasłem: TRANSFORMACJA. Kolektyw tworzy szóstka tancerzy z pięciu krajów. Artyści badają koncepcję transformacji z perspektywy politycznej, fizycznej, przestrzennej i psychologicznej. Jest to pierwsze wspólne dzieło Kolektywu.

 

Każdy artysta wnosi ze sobą własną wyjątkową fascynację potęgą transformacji. Transformacje polityczne w regionach takich jak Europa Wschodnia czy Chiny powodują pomiędzy nimi pełne napięcia wymiany poglądów. Jest to centralny punkt tych interaktywnych i inkluzywnych działań zmierzających do nawiązania relacji ze społecznościami i widownią.

 

Projekt promuje wartości takie jak różnorodność, tolerancja i wspólnota, jednocześnie tworząc nowe dzieło tańca współczesnego, na które wpływa eklektyczne dziedzictwo artystyczne i osobiste każdego członka kolektywu. iCoDaCo analizuje także zbiorowe działania artystyczne jako mikrokosmos w wielkich wspólnotach, takich jak Unia Europejska, przez pryzmat tożsamości, narodowości, indywidualności, struktur władzy i produktywności.

 

Twórcy – performerzy: Lee Brummer, Mui Cheuk-Yin, Eddie Ladd, Joseph Lee, Weronika Pelczyńska, Imre Vasi

Dramaturgia: Gwyn Emberton i Israel Aloni

Kompozytor: Gosheven

Scenografia i projekt przestrzeni: Simon Banham

Reżyseria świateł: Kathrine Sandys

Muzyka: Rhodri Davies

Kostiumy: Hanka Podraza

Kierownik techniczny: Kristian Rhodes

 

iCoDaCo (International Contemporary Dance Collective; pol: Międzynarodowy Kolektyw Tańca Współczesnego) to cykliczny, dwuletni, prowadzony przez artystów projekt wymiany międzykulturowej na płaszczyźnie tańca współczesnego. Pierwszy taki projekt współpracy został zainicjowany przez międzynarodowy zespół i organizację ilDance z siedzibą w Göteborgu (Szwecja) w 2012 roku.

 

Co dwa lata nowy międzynarodowy kolektyw choreografów i artystów tancerzy gromadzi się, tworząc fascynujące mikrospołeczeństwo (kreatywną społeczność), które funkcjonuje jako symboliczna reprezentacja makrokosmosu (świata, w którym żyjemy). Czerpiąc wiedzę i inspiracje ze społeczno-politycznej rzeczywistości każdego kraju reprezentowanego przez kolektyw, tworzą nową produkcję w ramach kilku rezydencji, których gospodarzami są reprezentowane kraje.

 

Idea zgromadzenia różnorodnej grupy artystów, którzy nie są do siebie podobni i ułatwienia im wspólnego procesu tworzenia nowego dzieła zrodziła się wśród ambicji dyrektorów ilDance, Lee Brummer i Israela Aloniego, którzy chcieli zademonstrować, że osoby całkiem odmienne mogą nie tylko koegzystować ze sobą w sposób neutralny, ale również konfrontować swoje różnice i wykorzystywać je na rzecz kreatywnego i produktywnego procesu tworzenia autentycznej sztuki, która ma znaczenie.

W czasach, w których różnice pomiędzy poszczególnymi osobami i społeczeństwami są przyczyną niesamowitego zniszczenia i krzywdy na świecie, projekt artystyczny proponujący i udowadniający realność zgoła odmiennej rzeczywistości wydaje się pilnie potrzebny.

 

Idea

iCoDaCo działa w oparciu o niezwykle zachęcający i szlachetny model zaangażowania wspólnoty. Staramy się optymalizować nasze spotkania ze społecznościami i uwzględniać punkty widzenia ogółu społeczeństw reprezentowanych krajów w trakcie powstawania nowego dzieła sztuki w ramach projektu.

 

Proces tworzenia odbywa się podczas trwających co najmniej dwa tygodnie rezydencji w każdym kraju. W trakcie tych rezydencji iCoDaCo otwiera swoje drzwi dla lokalnej społeczności tancerzy i zaprasza miejscowych artystów niebędących członkami kolektywu do udziału w porannych zajęciach i organizowanych od czasu do czasu warsztatach prowadzonych przez artystów do niego należących. W ten sposób większa liczba twórców z uczestniczących krajów ma szansę wymienić się praktykami i metodami pracy z międzynarodową grupą członków iCoDaCo.

 

Kolektyw otwiera również dla ogółu społeczności przestrzeń prób w trakcie procesu, kiedy to goście mogą nie tylko zobaczyć materiały i idee, nad którymi trwa praca, ale również podzielić się swoimi opiniami i komentarzami dotyczącymi tematyki dzieła oraz form eksploracji i progresji stosowanych przez kolektyw. Doskonaląc proces dzięki bezpośrednim uwagom mieszkańców miejsc, które odwiedza iCoDaCo, gwarantujemy bardziej autentyczne i rzetelne odzwierciedlenie kultury i rzeczywistości społecznej krajów, z których pochodzą artyści należący do kolektywu.

 

Proces rozwoju kończy się rezultatem performatywnym lub ekspozycyjnym, który w naturalny sposób wykorzystuje różnorodne działania uczestników projektu. Kiedy dzieło jest już ukończone lub ostatecznie opracowane, iCoDaCo powraca do wszystkich społeczności odwiedzonych w trakcie procesu tworzenia i prezentuje/wykonuje je. Na późniejszym etapie dzieło jest dodatkowo dostępne do prezentacji w innych krajach.

 

Po prezentacjach organizowane są także rozmowy z artystami, co daje publiczności kolejną możliwość nawiązania kontaktu z artystami i dowiedzenia się więcej o projekcie oraz procesie, który w ogromnym stopniu czerpie wiedzę i inspiracje z wizyt i spotkań w różnych krajach odwiedzonych w trakcie procesu przez kolektyw.

 

iCoDaCo wywiera wpływ na osoby i społeczności wchodzące w interakcje z projektem na wielu poziomach. Artyści należący do kolektywu mają wyjątkową możliwość pracy w demokratycznym środowisku, w którym grupa osób przyzwyczajonych do prowadzenia własnej, solowej praktyki i bycia źródłem większości odpowiedzi w procesie kreatywnym może dzielić się i wymieniać swoimi praktykami i stawiać sobie wzajemnie wyzwania w przyjazny, inspirujący, satysfakcjonujący i fascynujący sposób.

 

Społeczności taneczne w każdym z uczestniczących krajów mogą korzystać z wpływu wszystkich międzynarodowych artystów w kolektywie w trakcie procesu twórczego i rozwijać cenne sieci kontaktów wśród lokalnych i zagranicznych artystów w spokojnym, skromnym i pozbawionym konkurencji otoczeniu. Organizacje i instytucje współpracujące z iCoDaCo automatycznie poszerzają swoje sieci kontaktów i powiązania z osobami działającymi na równoległych polach w pozostałych uczestniczących krajach. Społeczność każdego kraju biorącego udział w projekcie ma jedyną w swoim rodzaju okazję do bycia świadkiem, zaangażowania się i w pewnym stopniu także wpływania na proces tworzenia międzynarodowego projektu w dziedzinie tańca współczesnego.

www.icodaco.com

 

bilety w cenie 30-40 zł do kupienia tutaj

 

***

 

Więcej informacji o festiwalu: balletofffestival.pl/ lub www.facebook.com/balletoff/

 

BalletOFFFestival 2018 stopka najnowsza (miniaturka)

ludzie tańca

 

instytucje

bibliografia

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia