ENG
A A A
 sierpień 2020 
Amareya Theatre & Guests „Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii”, materiały organizatora

„Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii” – polsko-japoński projekt Amareya Theatre & Guests

11 września 2019

Amareya Theatre & Guests realizuje nowy projekt na styku Polski i Japonii. Projekt Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii będzie realizowany w okresie 13 września–8 października 2019 roku w Sapporo, Tokio i Akicie. Projekt stanowi kontynuację wieloletniej współpracy Amareya Theatre & Guests z japońskim środowiskiem artystycznym i akademickim, jak i z polskimi instytucjami, organizacjami i wybitnymi reprezentantami polskiej kultury i sztuki.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 

– produkcja i prezentacje polsko-japońskiej premiery teatralnej (Po)głosy. Pomosty między Polską i Japonią w reż. Katarzyny Pastuszak, stworzonej we współpracy artystów z Japonii i Polski

 

– cykl performansów Bronisław Piłsudski Was Here w wykonaniu Piotra Wyszomirskiego (Fundacja Pomysłodalnia)

 

– publikacja internetowa tłumaczenia na język japoński dwóch dramatów polskich Kucharki i Płyty z tomu Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów (redakcja: dr hab. Agata Chałupnik i dr Agata Łuksza; tłum. na język japoński: Miho Iwata, Tomomi Splisgart)

 

– publikacja tłumaczenia na język japoński książki Broniś Piłsudski, czyli jak zostać sławnym na Dalekim Wschodzie autorstwa Katarzyny Nowak i z ilustracjami Pauliny Paździery (tłum. na język japoński: Miho Iwata )

 

– warsztaty mistrzowskie prezentujące metody pracy polskich artystów teatru fizycznego prowadzone przez Teatr Amareya (dr Katarzyna Pastuszak, dr Aleksandra Śliwińska)

 

– warsztaty z zakresu sound studies obejmujące wykorzystanie dźwięku w badaniach etnograficznych i w działaniach artystycznych prowadzone przez Natalię Chylińską

 

– warsztaty dramaturgiczne prezentujące polską dramaturgię kobiecą podsumowane dwujęzycznymi czytaniami performatywnymi otwartymi dla publiczności, prowadzone przez dr hab. Agatę Chałupnik (Uniwersytet Warszawski / Instytut Kultury Polskiej)

 

– warsztaty interdyscyplinarne Bronisław Piłsudski - niezwykły bohater i sławny uczony dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych odbiorców, prowadzone przez Katarzynę Nowak, Zastępcę Dyrektora ds. merytorycznych - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

 

– wykłady z udziałem wybitnych ekspertów z dziedziny kultury, sztuki i nauki promujące polską kulturę i sztukę

 

– spotkania i prezentacje promujące polską sztukę ze szczególnym uwzględnieniem polskich artystek.

 

Nawiązując do dokonań brata Marszałka Józefa Piłsudskiego – Bronisława Piłsudskiego, projekt wpisuje się w obchody 100. rocznicy podpisania przez Polskę i Japonię porozumień dyplomatycznych, obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, priorytety polskiej polityki kulturalnej mającej na celu promowanie wizerunku Polski jako kraju szczególnie dbającego o dziedzictwo kulturowe i wspierającego rdzenne mniejszości etniczne, oraz w priorytety polskiej dyplomacji na rok 2019.


Projekt zakłada bliską wymianę kulturową między ludem Ajnu i polskim środowiskiem artystycznym reprezentowanym przez dr Katarzynę Pastuszak i Amareya Theatre & Guests, który od lat realizuje projekty we współpracy z partnerami z Japonii. Wychodząc od etnografii krytycznej i zaangażowanej, realizacja koprodukcji polsko-japońskiej zakłada poszanowanie japońskiego i ajnuskiego kontekstu społeczno-kulturowego oraz symetryczny udział artystów z Japonii i Polski w procesie kreacji. Celem tej pracy jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, dekolonizacja mniejszości etnicznych oraz wzmocnienie pozycji kobiet poprzez uwidocznienie ich głosu (narracji) i podmiotowości. Szczególnie istotne jest tu partnerstwo Amareya Theatre & Guests z Fundacją Pomysłodalnia i japońskimi instytucjami podejmujących tematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, dekolonizacji i wzmacniania pozycji kobiet.

 

Program wraz z opisem wydarzeń i biogramami uczestników do pobrania [PDF].

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia