ENG
A A A
 maj 2020 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina powołano Wydział Tańca

Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina powołano Wydział Tańca

7 października 2019

Po 47 latach aktywnej działalności studiów tanecznych w ramach struktury Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie powołał Katedrę i Wydział Tańca.

 

19 marca 2019 Senat ustanowił Katedrę Tańca, a 1 października 2019 w UMFC rozpoczął swoją działalność Wydział Tańca. Wydział Tańca prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia w specjalności Pedagogika Baletowa oraz studia niestacjonarne II stopnia w specjalności Choreografia i Teoria Tańca.

 

Kilka słów o historii:

 

1 października 1972 roku, na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 4 sierpnia 1972 roku, dzięki przychylności ówczesnych władz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej [PWSM] w Warszawie, a szczególnie dzięki zrozumieniu i poparciu rektora – prof. Tadeusza Maklakiewicza i dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego – prof. Antoniego Szalińskiego, polskim tancerzom stworzono warunki zdobywania wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Utworzenie takich studiów było naglącą potrzebą. Do tej pory bowiem profesjonalne, akademickie wykształcenie w dziedzinie tańca i baletu można było uzyskać jedynie poprzez wyjazd na studia do Moskwy lub Leningradu (dziś Sankt Petersburga). Powołanie do życia Zaocznego Wyższego Studium Zawodowego Nauczycieli Tańca w PWSM w Warszawie stało się doniosłym wydarzeniem nie tylko dla tancerzy i środowiska baletowego, ale także dla całej narodowej kultury.

 

Projekt założeń organizacyjnych i plan ówczesnych studiów został opracowany w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego przez Teresę Czajkowską – wizytatora szkolnictwa baletowego i Kazimierza Milattiego – dyrektora tego ośrodka, przy współudziale Barbary Kasprowicz – dyrektorki artystycznej Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Pierwszym kierownikiem studiów został prof. Zbigniew Korycki, który przez ponad 20 lat pełnił funkcję. W latach 1995-2010 specjalnością kierowała st. wykł. mgr Małgorzata Kucharska-Nowak. Następnie Senat UMFC po raz pierwszy w historii uchwalił stanowisko prodziekana odpowiedzialnego za kierunek Taniec – została nim dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, a od 2013 roku funkcję tę pełni dr hab. Klaudia Carlos-Machej. Katedrą Tańca (wcześniej Zakładem Tańca) powołaną 19 marca 2019 przez Senat UMFC kieruje prof. dr hab. Ewa Wycichowska.

 

Opracowanie pierwszych programów nauczania zawdzięczamy między innymi: prof. Zbigniewowi Koryckiemu, prof. dr hab. Janinie Pudełek, Irenie Turskiej, mgr Danucie Piaseckiej, mgr Jarosławowi Piaseckiemu, dr Krystynie Świderskiej i prof. dr. hab. Gerwazemu Świderskiemu.

 

Aktywność i rozwój specjalności odbywały się dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dziekanów i Prodziekanów Wydziału, między innymi: prof. Antoniego Szalińskiego, prof. Ryszarda Zimaka, prof. Andrzeja Banasewicza, prof. Małgorzaty Szpinalskiej, prof. Bogdana Goli, st, wykł. Katarzyny Dudek-Kostrzewy, prof. Sławka A. Wróblewskiego, st. wykł. Małgorzaty Dybowskiej, dr hab. Anny Ignatowicz Glińskiej. Wyrazem zrozumienia zarówno potrzeb kierunku Taniec, jak i konieczności rozwoju dziedziny tańca jest fakt, że Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki Tańca wyraziła wolę powołania Podyplomowych Studiów Teorii Tańca. Rada zdecydowała również o nadaniu –pierwszego w ponad dwusetleniej historii Uczelni – tytułu doktora Honoris Causa w dziedzinie tańca prof. Roderykowi Langemu.      

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia