ENG
A A A
 maj 2020 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
IMIT: Wyniki naboru do X edycji programu „Scena dla tańca”

IMIT: Wyniki naboru do X edycji programu „Scena dla tańca”

8 listopada 2019

Zgodnie z Regulaminem Programu Scena dla tańca nr 1(10)/T/2020 w dniu 4 listopada 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do X edycji programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

 

1. Członkini Komisji –  Anna Banach – ekspertka zewnętrzna, krytyczka i badaczka tańca pracowniczka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,

2. Członkini Komisji – Elżbieta Wrotnowska-Gmyz – ekspertka zewnętrzna, menedżerka kultury, teatrolożka, dyrektorka Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie,

3. Członek Komisji – dr Andrzej Morawiec – ekspert zewnętrzny, tancerz, choreograf, pedagog, pracownik Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

4. Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu

 

Do programu w terminie określonym w Ogłoszeniu o terminie i trybie naboru wniosków zgłosiło aplikacje:

(1) elektronicznie (w programie Witkac)  trzydziestu ośmiu Wnioskodawców;

(2) w wersji papierowej – trzydziestu siedmiu Wnioskodawców.

Wniosek Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego został nadany po terminie określonym w Ogłoszeniu o terminie i trybie naboru wniosków.

 

W pierwszym etapie dokonano oceny pod względem formalnym 37 złożonych wniosków. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u. Wnioski zgłoszone przez: 

 

- Fundacja Instytut Białowieski

- Stowarzyszenie „Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych”

 

zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej programu Sceny dla tańca nr 1(10)/T/2020 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

 

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

 

W wyniku prac eksperckich oraz po ostatecznej decyzji Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandry Dziurosz pełne dofinansowanie w X edycji programu Scena dla tańca nr 1(10)/T/2020 otrzymują następujące projekty.

 

Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

 

1. Art Fraction Foundation

Projekt: Teraz taniec

Kwota dofinansowania: 35 950,00 zł

 

2. Fundacja Rozwoju Tańca

Projekt: WCZORAJSZE JUTRA – PROGRAM SPEKTAKLI TAŃCA – KONTYNUACJA

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

 

3. Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA 

Projekt: Naj(BLIŻEJ) – Olsztyński Teatr Tańca na scenach Warmii i Mazur 

Kwota dofinansowania: 34 280,00 zł

 

4. Iławskie Centrum Kultury

Projekt: Od kontemplacji do inspiracji − Teatr Tańca na scenie Kinoteatru Pasja w Iławie 

Kwota dofinansowania: 39 909,00 zł

 

5. Kielecki Teatr Tańca

Projekt: ZOBACZ JAZZ. HYMN OF LIFE & GOLDEN AGES 

Kwota dofinansowania: 28 860,00 zł 

 

6. Polski Teatr Tańca

Projekt: Pogranicze tańca

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

 

Częściowe dofinansowanie otrzymał projekt:

 

Widzewskie Domy Kultury

Projekt: poRUSZENIE

Kwota dofinansowania: 34 960,00 zł

 

Serdecznie gratulujemy i już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach wniosków. 

 

Pełna informacja o wynikach dostępna także na stronie: www.imit.org.pl

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia