ENG
A A A
 lipiec 2020 

Ogłoszenie wyników konkursu na dwa wieczory do puli Polskiej Sieci Tańca 2020

29 listopada 2019

28 listopada 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Zgodnie z Regulaminem otwartego Konkursu do Puli wieczorów w ramach Polskiej Sieci Tańca 2020 na profesjonalne spektakle taneczne zrealizowane przez zawodowych Artystów tańca, w 2020 roku dwa wybrane przez Komisję Konkursową IMiT wieczory taneczne pojadą w trasę, podczas której odwiedzą ośrodki partnerskie. Wybrani z Konkursu wnioskodawcy, zgodnie z Regulaminem Konkursu, otrzymają od Organizatora i Partnerów Sieci honorarium, nocleg, dofinansowanie dla menedżera zespołu, roczną promocję nominowanych Artystów, wsparcie organizacyjne i administracyjne oraz gwarantowaną liczbę zamówień.

 

Wyznaczona przez Organizatora Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Instytutu Muzyki i Tańca, Rady Sieci oraz niezależnego eksperta zewnętrznego, spośród poprawnych formalnie i nadesłanych w terminie wniosków, zarekomendowała dwa wieczory taneczne – jeden „duży” i jeden „mały”, które wejdą do repertuaru Sieci w 2020 roku.

 

W posiedzeniu Komisji Konkursowej uczestniczyli:

 

1. Magdalena Juźwik – reprezentantka Instytutu Muzyki i Tańca

2. Ryszard Kalinowski – reprezentant Rady Polskiej Sieci Tańca

3. Edyta Kozak – ekspertka niezależna

4. Alicja Berejowska – koordynatorka Polskiej Sieci Tańca (w funkcji protokolantki, bez prawa głosu).

 

Członkowie Komisji posiadali po jednym głosie, w każdej kategorii konkursowej. Do Konkursu zostało zgłoszonych 48 aplikacji. Po ocenie formalnej i merytorycznej Komisja zarekomendowała:

 

- wieczór w kategorii „mały”: FearLess, wnioskodawca: Gosia Mielech

- wieczór w kategorii „duży”: Manhattan, wnioskodawca: Daniela Komędera-Miśkiewicz

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Aleksandra Dziurosz, na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję.

 

Zwycięskimi wnioskami w Konkursie zostały aplikacje:

 

FearLess, wnioskodawca: Gosia Mielech

Manhattan, wnioskodawca: Daniela Komędera-Miśkiewicz

 

 

więcej o spektaklu FearLess

 

więcej o spektaklu Manhattan

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia