ENG
A A A
 czerwiec 2021 
IMIT/Scena dla tańca: Zmiany w zakresie realizacji programu „Scena dla tańca” – edycja 2020

IMIT/Scena dla tańca: Zmiany w zakresie realizacji programu „Scena dla tańca” – edycja 2020

19 czerwca 2020

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca w sprawie zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Scena dla tańca edycja 2020

 

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca ogłasza zmiany w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Scena dla tańca edycja 2020.

 

Zmiany w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków, o których mowa w § 1, określają:

1. Załącznik nr 1, który przedstawia procedurę postępowania w odniesieniu do zmiany wymagań zakresu finansowego i rzeczowego dla projektów, o których mowa w §1;

2. Załącznik nr 2, który przedstawia opis zadań dodatkowych, które mogą być realizowane w związku ze zmianami określonymi w załączniku nr 1.

 

W zakresie nieobjętym niniejszym ogłoszeniem stosuje się wymagania określone w Ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Scena dla tańca edycja 2020.

 

Ogłoszenie wraz załącznikami do pobrania: tutaj

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami także na stronie Instytutu Muzyki i Tańca: imit.org.pl

 

IMIT (miniaturka) 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia