ENG
A A A
 listopad 2020 
IMiT: Wyniki II naboru do V edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia

IMiT: Wyniki II naboru do V edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia

1 października 2020

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki drugiego naboru wniosków do V edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

 

22 września 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone w drugim  naborze do V edycji programu.

 

Skład komisji opiniującej:

 

Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny

Anna Majer – ekspert niezależny

Joanna Sibilska – ekspert niezależny

 

Zgodnie z regulaminem programu komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z regulaminem Programu) oraz kryteria oceny merytorycznej. Zostało złożonych siedem wniosków. Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię komisji. Wnioski spełniły wszystkie wymagania regulaminowe. 

 

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: 

 

Osteopata zwierzęcy

Pedagog ze specjalizacją pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Montażystka filmowa

Pedagog wczesnego rozwoju dziecka

Nauczyciel specjalny  oligofrenopedagog oraz Terapeuta Integracji sensorycznej

Kierowca zawodowy (C,C+E, D, ADR)

Instruktorka Pilates, terapeutka kręgosłupa

 

O programie:

 

Celem programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej po zakończeniu kariery scenicznej.

 

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40 000 zł na realizację całego indywidualnego projektu maksymalnie na okres

  • od 1 maja 2020 do 30 listopada 2023, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w pierwszym naborze wniosków)
  • maksymalnie na okres od 1 października 2020 do 31 marca 2024, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w drugim naborze wniosków).

 

Dofinansowanie projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim na 2., 3., 4. i 5. rok przyznawane jest w formie promesy.

 

W V edycji programu zaplanowano 2 nabory wniosków:

  • pierwszy nabór: do 17 marca 2020
  • drugi nabór: do 15 września 2020.

 

Więcej informacji w zakładce Jak dostać stypendium?

Dokumenty do pobrania dostępne są tutaj.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

 

dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Anna Čemeljić – Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca

Monika Kaszewska – koordynator programu

Kontakt: reorientacja@imit.org.pl, 22 657 20 05

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia