ENG
A A A
 grudzień 2020 
Trwa nabór do programu dotacyjnego MKiDN Taniec. Do dziś możliwość weryfikacji wniosków pod względem formalnym

Trwa nabór do programu dotacyjnego MKiDN Taniec. Do dziś możliwość weryfikacji wniosków pod względem formalnym

16 listopada 2020

Przypominamy, że do 30 listopada można składać wnioski do programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Taniec, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Zgodnie z Regulaminem programu, Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 16 listopada 2020 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych. Po 16 listopada taka informacja zwrotna nie będzie udzielana. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

 

Po raz pierwszy w historii Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór do programu dotacyjnego Taniec, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Dotąd projekty taneczne były ujęte w ministerialnym programie dotacyjnym razem z projektami teatralnymi. Stworzenie odrębnego programu jest realizacją postulatu obu edycji Kongresu Tańca. To ważny moment dla środowiska i rozwoju tej dziedziny w Polsce – mówi Aleksandra Dziurosz, zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.

 

 

Program jest skierowany do artystów i instytucji, którzy mają osiągnięcia w dziedzinie tańca, a także do tych, którzy dopiero się rozwijają. Cele programu to między innymi kreowanie nowych wartości, nastawienie na dyskurs o współczesnej rzeczywistości, kultywowanie tradycji, nawiązywanie do najwybitniejszych osiągnięć tańca, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej, wprowadzanie nowej jakości do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego i popularyzacja tańca w Polsce.

 

W ramach programu można się ubiegać o wsparcie w organizacji festiwali, przeglądów, konkursów, tworzeniu nowych spektakli, a także we wzmocnieniu obiegu już powstałych dzieł. Działania mogą być realizowane także on-line.

 

W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

  • · Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca;
  • · Zadanie nr 2: spektakle taneczne;
  • · Zadanie nr 3: inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu;
  • · Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu tańca i innych działań performatywnych.

 

Pełen regulamin programu znajduje się na stronie imit.org.pl.

 

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 800 000 zł.

 

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

  

Osoba do kontaktu:

Wiktoria Zawadzka: wiktoria.zawadzka@imit.org.pl lub pod numerem telefonu 887 507 019

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia