ENG
A A A
 marzec 2021 
IMiT: Open call dla choreografek i choreografów – rezydencja w Luksemburgu

IMiT: Open call dla choreografek i choreografów – rezydencja w Luksemburgu

17 lutego 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do czwartej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L. Rezydencja ma się odbyć od 20 września do 3 października 2021 roku.

 

PROJECT 2/3 zakłada wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga, nawiązanie i utrzymywanie kontaktu pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie obecności tańca w świadomości mieszkańców obu krajów.

 

Cele projektu:

- wymiana doświadczeń i wiedzy o tańcu współczesnym w Polsce i Luksemburgu,

- wymiana artystyczna z lokalnymi twórcami i dialog z publicznością,

- przyjrzenie się własnej praktyce choreograficznej i metodzie twórczej w warunkach międzykulturowej wymiany artystycznej.

 

Wymagania organizacyjne:

- projekt skierowany jest do polskich rezydentów podatkowych: choreografka lub choreograf z maksymalnie dwuosobowym zespołem tancerzy,

- artystka/artysta z zespołem muszą być dyspozycyjni przez cały okres trwania rezydencji, czyli od 20 września do 3 października 2021 roku włącznie (przyjazd: 19 września 2021, powrót: 4 października 2021),

- artyści zobowiązują się do publicznej prezentacji work in progress 3 października 2021 roku w Luksemburgu w ramach cyklicznego wydarzenia Le 3 du TROIS (http://www.danse.lu/evenements/3-du-trois/),

- umiejętność samodzielniej organizacji pracy w warunkach rezydencji,

- projekt może dotyczyć dowolnego obszaru choreografii współczesnej.

  

W ramachPROJECT 2/3organizatorzy zapewniają:

- 5000 zł na osobę na pokrycie kosztów biletu lotniczego oraz honorarium,

- zakwaterowanie z dostępem do kuchni w pobliżu Centrum TROIS C-L,

- dostęp do studio oraz teatru Babanenfabrik, gdzie mieści się Centrum TROIS C-L,

- pracę z reżyserem światła 2 i 3 października 2021 przed prezentacją pracy,

- uczestnictwo w profesjonalnych, porannych lekcjach (również z możliwością poprowadzenia  lekcji).

 

Aplikacja powinna zawierać:

- biografię choreografki/choreografa (do 900 znaków ze spacjami) i skrócone biografie towarzyszących mu/jej tancerzy/tancerek (do 450 znaków ze spacjami),

- list motywacyjny oraz opis projektu proponowanego do realizacji w ramach rezydencji (każdy do 1800 znaków ze spacjami),

- informację o zapotrzebowaniu technicznym,

- linki do wideo prac choreograficznych aplikanta/aplikantki/zespołu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną dla uczestników programu podpisane przez aplikanta/aplikantkę.

 

Dokumenty do pobrania TUTAJ

 

Wnioski w języku angielskim wraz z podpisanymi dokumentami proszę składać drogą elektroniczną na adres mateusz.czekaj@imit.org.pl do 11 kwietnia 2021 roku.

 

Komisja oceniająca wnioski powołana przez zastępcę dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca stworzy krótką listę projektów (3–5 projektów), która zostanie przekazana stronie luksemburskiej. Ostatecznego wyboru projektu dokona dyrektor TROIS C-L, a wyniki zostaną podane do 12 maja 2021 roku. Życzymy powodzenia!

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu niniejszego naboru jest Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 83/2010, NIP 525-249-03-48. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności pod adresemhttps://imit.org.pl/ochrona-danych-osobowych.

 

Rezydencja w Luksemburgu (miniaturka)

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia