ENG
A A A
 czerwiec 2021 
IMiT: Ogłoszenie wyników naboru do laboratoriów „Taniec i niepełnosprawność: przekraczanie granic” – edycja 2021

IMiT: Ogłoszenie wyników naboru do laboratoriów „Taniec i niepełnosprawność: przekraczanie granic” – edycja 2021

4 maja 2021

Laboratoria Taniec i niepełnosprawność organizowane są przez Instytut Muzyki i Tańca i British Council w ramach projektu Europe Beyond Access, realizowanego przy wsparciu programu Kreatywna Europa, finansowanego przez Unię Europejską. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęły 24 zgłoszenia duetów. Jedno zgłoszenie zostało odrzucone ze względów formalnych.

 

Komisja złożona z:

- Ewy Ayton, przedstawicielki British Council Poland,

- Filipa Pawlaka, przedstawiciela Advisory Group Europe Beyond Access,

- Karoliny Dziełak-Żakowskiej, przedstawicielki Instytutu Muzyki i Tańca oraz koordynatorki projektu Taniec i niepełnosprawność: przekraczanie granic

zarekomendowała siedem najwyżej ocenionych duetów i przekazała ich listę prowadzącym tegoroczne laboratoria, aby dokonały wyboru. Komisja, oceniając wnioski, brała pod uwagę kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

Zarekomendowane przez Komisję duety do udziału w laboratoriach w Polsce:

1. Weronika Bagińska i Patryk Krause

2. Tatiana Cholewa i Łukasz Wójcicki

3. Patrycja Jarosińska i Dominika Fejglewicz

4. Maja Kowalczyk i Maria Bergier

5. Natalia Podyma i Dominika Balcerak

6. Anna Pyka i Antek Kurjata

7. Katarzyna Żeglicka i Anna Maria Dudek

 

Do udziału w laboratorium we Włoszech Komisja zarekomendowała następujących artystów:

1. Tatiana Cholewa

2. Paweł Gumienny

3. Patrycja Jarosińska
4. Paweł Karpiński
5. Katarzyna Żeglicka

 

Prowadzące laboratoria w 2021 roku Kate Marsh i Iwona Olszowska na podstawie rekomendacji Komisji podjęły ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w laboratoriach w Polsce następujących duetów:

1. Weronika Bagińska i Patryk Krause
2. Patrycja Jarosińska i Dominika Fejglewicz
3. Maja Kowalczyk i Maria Bergier
4. Natalia Podyma i Dominika Balcerak
5. Katarzyna Żeglicka i Anna Maria Dudek

 

Przedstawiciele organizatorów Festiwalu Oriente Occidente podjęli ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w laboratorium we Włoszech Katarzyny Żeglickiej

 

Serdecznie gratulujemy!

 

W imieniu Instytutu Muzyki i Tańca dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia i zapraszamy już teraz do kolejnych działań realizowanych w ramach projektu Taniec i niepełnosprawność: przekraczanie granic.

 

***

 

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, British Council

Warsztaty są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu Europe Beyond Access, realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Partnerzy: Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

Patron medialny: TVP Kultura

Projekt odbywa się w ramach programu Teatr-Taniec-Niepełnosprawność, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

 

Osoba do kontaktu:

Karolina Dziełak-Żakowska (karolina.zakowska@imit.org.pl, 785 180 000)

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia