ENG
A A A
 czerwiec 2021 
Ankieta dot. finansowania mobilności i współpracy międzynarodowej artystów i ludzi sektora kreatywnego

Ankieta dot. finansowania mobilności i współpracy międzynarodowej artystów i ludzi sektora kreatywnego

7 czerwca 2021

Sieć informacji o mobilności kulturalnej On the Move (http://on-the-move.org) prowadzi badania potrzeb artystek i artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i sektorem kreatywnym w zakresie finansowania mobilności i współpracy międzynarodowej w krajach tworzących Wymiar Północny Unii Europejskiej (Northern Dimension Area EU), czyli w: Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Rosji, Szwecji oraz na Islandii, Litwie i Łotwie. Poniższa ankieta ma na celu zmapowanie potrzeb osób pracujących w kulturze i sektorze kreatywnym w obszarze mobilności i międzynarodowej współpracy w tym regionie.

 

Badanie zlecone przez Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej (EUNIC) oraz Partnerstwo dla Kultury Wymiaru Północnego (Northern Dimension Partnership on Culture: NDPC) stanie się bazą dla nowego programu NDPC mającego na celu wspieranie mobilności w regionie i skierowanego do pracownic i pracowników kultury i sektora kreatywnego.

Ankieta jest skierowana do osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz pracujących w sektorze kreatywnym, w tym przede wszystkim do artystek, artystów, pracownic i pracowników sztuki, kultury oraz obszaru kreatywnego z 11 krajów Wymiaru Północnego oraz do ich partnerów międzynarodowych z tego regionu.

Wszystkie odpowiedzi są anonimowe.

Pytania są sformułowane po polsku, ale odpowiedzi mogą zostać sformułowane w każdym z języków wspomnianych wyżej 11 krajów.

Ankieta będzie aktywna do 13 czerwca 2021 roku.

 

Link do ankiety (wersja polska): https://forms.gle/TKLKXMSdAhKQkH1z8 

Link do ankiety (wersja angielska): https://forms.gle/j4hMebuEd4Hh6ZGV6

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia