ENG
A A A
 czerwiec 2021 
Debata „O sytuacji artystów w Polsce”

Kraków: Debata „O sytuacji artystów w Polsce”

8 czerwca 2021

Instytut Literatury zaprasza na dyskusję poświęconą sytuacji artystów w Polsce. Rozmowa odbędzie się w czwartek 10 czerwca o godz. 18.00 w krakowskim Salonie Literackim przy ul. Smoleńsk 20. Poprowadzi ją Michał Zabłocki – poeta, autor tekstów piosenek, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W gronie zaproszonych gości znalazła się m.in. Romana Agnel, tancerka i choreografka, dyrektorka naczelna i artystyczna Baletu Dworskiego Cracovia Danza.

 

Projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego wywołał poruszenie nie tylko w środowiskach artystycznych. Tymczasem specyfika pracy polskich twórców pozostaje nieznana wielu odbiorcom kultury – aby przybliżyć im realia, w jakich żyją przedstawiciele tych zawodów, Instytut Literatury zaprasza na debatę O sytuacji artystów w Polsce.

 

Podczas spotkania omówione zostaną doświadczenia reprezentantów różnych dziedzin działalności twórczej. W gronie zaproszonych gości znajdują się:

 

- Romana Agnel, tancerka i choreografka, dyrektorka naczelna i artystyczna Baletu Dworskiego Cracovia Danza, 

- Magdalena Okraska, działaczka społeczna, nauczycielka i pisarka, redaktorka Nowego Obywatela,

- Beniamin Bukowski, zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Starego oraz

- Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury.

 

Dyskutanci porozmawiają o realiach życia polskich artystów: o tym, na ile ich praca odbiega od stereotypowych wyobrażeń na jej temat oraz o próbach unormowania ich sytuacji zawodowej i statusu prawnego w kontekście projektu Ustawy o uprawnieniach artysty. Debata transmitowana będzie na żywo na portalu NowyNapis.eu oraz na facebookowym profilu Instytutu Literatury.

 

Projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

 

Projekt jest odpowiedzią na szereg postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowiska twórcze. Celem ustawy ma być ucywilizowanie warunków pracy artystycznej i zapewnienie najmniej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci łatwiejszego dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Aż 60 procent artystów znajduje się w trudnym położeniu ekonomicznym z zarobkami poniżej średniej krajowej, a 30 procent w bardzo trudnym – zarobki poniżej płacy minimalnej, przy konieczności samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Tylko niecałe 7 procent twórców można zaliczyć do osób względnie zamożnych. Ponadto ponad połowa przedstawicieli tego środowiska, pracuje w ramach umowy o dzieło, a 30 procent pracuje bez żadnej umowy. Jedynie około 14 procent twórców może liczyć na umowę o pracę na czas nieokreślony.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują:

- Kwartalnik Nowy Obywatel

- Portal Teatralny.pl

- Portal e-teatr.pl

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia