ENG
A A A
 maj 2021 
Projekt graficzny: Tomasz Bersz

Inne tańce. Zwrot performatywny w polskiej sztuce XXI wieku

(red.) Agnieszka Sosnowska | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski | Warszawa | 2019 | ISBN 978-83-65240-52-1

Publikacja internetowa

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się publikacja Inne tańce. Zwrot performatywny w polskiej sztuce XXI wieku pod redakcją Agnieszki Sosnowskiej, podsumowująca głośną wystawę jej autorstwa pod tym samym tytułem, jaką można było zobaczyć w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2018 roku. Tematem wystawy, prezentującej prace ponad dwudziestu artystów i artystek, twórców tańca, teatru, performansu, muzyki oraz sztuk wizualnych, był rozległy fenomen nowej sztuki w Polsce XXI wieku, określany jako zwrot performatywny.

 

Książka zawiera dokumentację wystawy oraz towarzyszącego jej programu. Zebrane w niej teksty odzwierciedlają w dużym stopniu transdyscyplinarną strukturę zarówno zjawiska zwrotu performatywnego, jak i samej ekspozycji. Agnieszka Sosnowska wyjaśnia obszernie swoje założenia badawcze i to, w jaki sposób przedstawiła je w formacie wystawy. Joanna Zielińska przywołuje przykłady praktyk artystycznych, w których praca z archiwami i dokumentacją prowadzi do powstania nowych dzieł sztuki. Dorota Sosnowska zastanawia się nad samym faktem archiwizowania i umuzealniania performansu, a także praktyką kuratorską prezentowania go na wystawach, posługując się przykładem wystawy Inne tańce. Antoni Michnik analizuje spotkanie współczesnej sztuki dźwięku ze sztukami performatywnymi. Piotr Morawski w tekście Instytucje są OK przygląda się możliwości przekroczenia instytucjonalności teatru oraz temu, jak praktyki artystyczne wpływają na struktury instytucji. Na koniec Tomasz Plata podsumowuje dyskusje, jakie toczyły się wokół wystawy, zastanawiając się nad koniecznością zmiany słownika pojęć opisujących sztuki performatywne zarówno w stosunku do współczesnych nam praktyk, jak i retroaktywnie: przepisując historię sztuki i teatru.

 

Spis treści:

Małgorzata Ludwisiak, Co się powtarza, a co się przemieszcza

Agnieszka Sosnowska, Inne tańce, czyli zwrot performatywny po polsku

Dokumentacja wystawy i programu performatywnego

Eseje

Tomasz Plata, Świecki performans

Piotr Morawski, Instytucje są OK

Antoni Michnik, Audiokinetyzm na miarę XXI wieku? Współczesna twórczość dźwiękowa w Polsce w poszerzonym polu praktyk performatywnych

Joanna Zielińska, Archiwum jako dzieło sztuki

Dorota Sosnowska, Między obecnością a medialnością. Dokumentacja jako strategia kuratorska

 

Więcej informacji: https://u-jazdowski.pl/program/publikacje/inne-tance

instytucje

 

ludzie tańca

 

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia