ENG
A A A
 maj 2021 
Kontakt Improwizacja w Polsce

Kontakt Improwizacja w Polsce

(red.) Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Paulina Święcańska | Fundacja Artystyczna PERFORM, Intytut Muzyki i Tańca, Akademia Muzyczna w Łodzi, Warszawa/Łódź | 2019

Pozycja książkowa

Publikacja Kontakt Improwizacja w Polsce zawiera teksty artystów, praktyków i teoretyków na temat kontakt improwizacji w Polsce, techniki obecnej w polskim tańcu od 25 lat. Książkę poprzedziła pierwsza konferencja performatywna dotycząca tej techniki, która odbyła się 6 i 7 lipca 2019 roku w Warszawie. Złożyły się na nią wykłady połączone z prezentacją archiwalnych materiałów, wykłady performatywne, pokazy praktyczne i panele dyskusyjne. Celem organizacji konferencji, podobnie jak publikacji, było stworzenie przestrzeni dzielenia się wiedzą i praktyką oraz przedstawienie nowych perspektyw w badaniach polskiego tańca współczesnego poprzez skupienie się na roli, jaką odegrała technika kontakt improwizacji w twórczości i kształtowaniu się metod pracy polskich tancerzy, choreografów i pedagogów. Publikacja zawiera zdjęcia z archiwów artystów, wybór literatury przedmiotu oraz biogramy autorów. 

 

Technika kontakt improwizacji jest najbardziej społeczną, inkluzywną i relacyjną spośród technik tańca. W publikacji redaktorki zdecydowały się oddać głos artystom, z których wielu na potrzeby tej publikacji po raz pierwszy napisało o swojej metodzie pracy. Każdy i każda z nich pokazało nieco inny aspekt swojej pracy z kontakt improwizacją, między innymi w treningu, choreografii, reżyserii ruchu, w kontekście sieci międzynarodowych festiwali. Publikacja tych materiałów źródłowych była głównym celem projektu. Poprzez uzupełnienie ich o teksty przekrojowe zarysowany został możliwie pełny obraz polskiej praktyki kontakt improwizacji, jej wpływu na polską scenę tańca i włączania się w międzynarodowy obieg. 

 

Teksty do publikacji napisali: Anna Banach, Anu Czerwiński, Sebastian Flegiel, Małgorzata Gajdemska, Katarzyna Gilgenast, Jakub Gontarski, Marta Grabowska, Hanna Jurczak, Dorota Kamecka, Paweł Konior, Angelika Mizińska, Wojciech Mochniej, Melissa Monteros, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Iwona Olszowska, Ksenia Opria, Jacek Owczarek, Maga Radłowska-Judd, Michał Ratajski, Agnieszka Rybak, Paulina Święcańska, Filip Wencki i Ewa Wolf.

 

Jednym z artystów zaproszonych na konferencję był tancerz, performer, reżyser i choreograf Rafał Urbacki, któremu dedykowana jest książka.

 

 

Z recenzji:

 

dr hab. Tomasz Nowak 

Książka znakomicie wprowadza w tematykę kontakt improwizacji i jej historię, określa jej zasady i porządkuje obecne w niej zjawiska, rysuje panoramę jej obecności w Polsce, dokumentując jednocześnie wiele dokonań, które odeszły już w przeszłość. Tym samym spełnia wiele funkcji: dokumentującą, edukacyjną, specjalistyczną, poradniczą i przewodnikową. To sprawia, że będzie ona doskonałą lekturą dla tancerzy, pedagogów i instruktorów, choreografów, miłośników tańca, a także teoretyków, krytyków i historyków sztuki. Komunikatywny język i dość otwarta formuła może również wpłynąć na pozyskanie szerszego kręgu czytelników z korzyścią dla polskiego środowiska tańca. Jest też dla mnie jasne, że książka zapełnia bardzo ważną lukę na rynku wydawniczym.

 

dr Juliusz Grzybowski 

Czemu zatem ma służyć monografia na temat kontakt improwizacji w Polsce? Sumienna archiwizacja jest argumentem wystarczającym, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z fenomenem nieopisanym i ginącym przecież powoli w pamięci, ale gdybyśmy tutaj zakończyli, pominęlibyśmy to, co najważniejsze. Czytelnik natychmiast się zorientuje, kiedy będzie brał do ręki teksty samych twórców, że piszą oni o czymś znacznie więcej niż o tańcu. A może inaczej, pisząc o tańcu, zaczynają pisać o tym, kim są, kim byli i kim może będą, słowem zaczynają pisać o wszystkim innym, tak jakby taniec wszystko inne uruchamiał. Naturalnie, że słowa czasem padają za duże, ale oto przecież stajemy wobec sytuacji, w której taniec staje się tym, czym być powinien, to znaczy momentem jednoczącym, punktem centralnym, placem tanecznym, wokół którego wszystko inne się skupia. A zatem może nie tyle stajemy wobec pisania o tańcu i o czymś jeszcze, ale stajemy wobec takiego pisania o tańcu, jakim winno ono być.

 

Koncepcja i redakcja: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Paulina Święcańska

Koordynacja: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Paulina Święcańska

Redakcja językowa i korekta: Joanna Targoń

Konsultacja: Aleksandra Machnik, Greta Polańska-Moidini

Fotografia na okładce: Aleksandra Osowicz, Performance Project podczas VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow w Warszawie

Projekt graficzny i skład: Studio Graficzne Polkadot

Druk i oprawa: Read Me Łódź

Książkę rezecenzowali dr hab. Tomasz Nowak i dr Juliusz Grzybowski

 

Wydawca: Fundacja Artystyczna PERFORM 

www.perform.org.pl

 

Współwydawcy:

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

www.amuz.lodz.pl

Instytut Muzyki i Tańca

www.imit.org.pl

 

Publikacja została zrealizowana we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach Programu wydawniczego 2019, oraz z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

 

Partnerzy: Mazowiecki Instytut Kultury

 

Dystrybucja:

Fundacja Artystyczna PERFORM

www.perform.org.pl

 

FB/art.perform

info@perform.org.pl

 

instytucje

 

ludzie tańca

 

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia