ENG
A A A
 sierpień 2020 

Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca

Wojciech Klimczyk | Kraków | 2010 | ISBN 78-83-62574-12-4

Pozycja książkowa

Książkowa panorama - Anna Królica o Wizjonerach ciała

 

Nakładem wydawnictwa Ha!art ukazała się kolejna - po Corpus Jan Fabre - książka traktująca o szeroko rozumianym tańcu teatralnym. W Corpusie… Luk Van den Dries zapisywał i dokumentował przebieg procesu twórczego  tylko jednego artysty, z kolei Wojciech Klimczyk w swojej pracy chce odzwierciedlić przemiany, które dokonały się w tańcu w przeciągu przeszło stu lat. Po kolei przytacza wydarzenia i biogramy twórców związanych z tańcem wyzwolonym, dalej z latami trzydziestymi w Europie i Stanach Zjednoczonych i tak po kolei oglądani są wielcy choreografowie, ich premiery aż autor doprowadza czytelnika do współczesności, do aktualnego obrazka sceny europejskiego tańca.

 

Można tu przeczytać zarówno o takich twórcach jak Sidi Larbi Cherkaoui czy Mats Ek, La La La Human Steps, Eszter Salamon. Część prac wspominanych artystów polscy widzowie mogli zobaczyć podczas festiwali: Ciało/Umysł, bloku tańca na Malcie czy w programie Stary Browar Nowy Taniec i innych. W wprowadzeniu do książki Klimczyk wyznaje, że chciałby kontynuować pracę Ireny Turskiej, autorki Krótkiego zarysu historii tańca i baletu  i opisać kolejne lata, nurty w tańcu, które już nie znalazły się w wydanym w latach siedemdziesiątych podręczniku. I niewątpliwie ten cel mu się udaje zrealizować. Atutem nowej publikacji jest zaprezentowanie rozległej panoramy najnowszej historii tańca, sięgającej aż do najważniejszych wydarzeń XXI wieku.

 

Tekst ukazał się w wortalu NowyTaniec.PL 25 marca 2011

instytucje

 

ludzie tańca

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia