ENG
A A A
 lipiec 2020 
Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym

Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym

(red.) Jadwiga Majewska | korporacja Ha!art, Kraków | 2013 | ISBN 978-83-64057-20-5

Pozycja książkowa

Antologia Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym pod redakcją Jadwigi Majewskiej stanowi autorski wybór najważniejszych wypowiedzi o tańcu współczesnym, opisujących fundamenty aktualnej estetyki i praktyki w tej dziedzinie. Refleksje twórców, ich autointerpretacje i manifesty zostały zestawione z esejami teoretyków i krytyków. Wszystkie zamieszczone wypowiedzi to głosy profesjonalistów, często o wadze klasyki gatunku. Książka składa się z dwóch części: w pierwszej taniec funkcjonuje w trzech perspektywach (jako proces, działanie i spektakl), w drugiej – pojawia się w rozlicznych kontekstach: teatralnym, krytycznym, historycznym, socjologicznym, antropologicznym czy religioznawczym. Poszczególne rozdziały zostały ułożone tak, aby wskazać ewolucję zagadnień i różnorodność perspektyw.

 

W pierwszej części pojawiają się teksty m.in. Doris Humphrey, Johna Cage’a, Tatsumiego Hijikaty i Mary Overlie – słynne Sześć punktów widzenia (Taniec – Proces), Mary Wigman, Steve’a Paxtona, Nancy Stark Smith i Susan Kozel (Taniec – działanie), wywiad z Piną Bausch i Mercem Cunninghamem (Taniec – Proces), problemowe spojrzenie na różne aspekty spektaklu – od teatru tańca jako opowieści o doświadczeniu, poprzez nowe technologie, aż do roli dramaturga w teatrze tańca. Pomiędzy nimi pojawia się słynny No Manifesto Ivonne Rainer. Druga część poświęcona jest krytyce i kontekstowym ujęciom tańca, a w jej skład wchodzą teksty napisane przez wybitnych krytyków i badaczy tańca, jak m.in. Susan Leigh Foister, Sally Banes, Jan Ritsema, Roger Copeland, Deborah Jowitt, Ramsay Burt, John Martin, Susan A. Manning, Stephanie Jordan i Helen Thomas, André Lepecki, Andrée Grau i inni.

 

Zestawienie nie ma jednak ambicji zbioru wyczerpującego nowoczesną refleksję o ruchu, nastawione jest raczej na konfrontację z tym, co aktualne i przyszłościowe w tańcu. Książka może służyć jako podręcznik dla studentów teatrologii, performatyki, teorii tańca, zarówno na uniwersytetach, jak i w wyższych szkołach artystycznych. Może stanowić podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych, publikacji w przyszłości. Jest znakomitym przewodnikiem zarówno dla samych artystów, jak i dla osób piszących o tańcu oraz zajmujących się jego propagowaniem – szczególnie w kontekście wzrastającej popularności tańca w kulturze współczesnej.

 

Z recenzji wydawniczych:

 

Wciąż mamy do odrobienia ogromne zaległości narosłe przez lata, kiedy taniec współczesny rozwijał się na świecie, a w Polsce był traktowany niemal jak ekscentryczne dziwactwo. Najważniejsza ztych zaległości to brak dostępu do polskich tłumaczeń podstawowych tekstów źródłowych. Tę właśnie zaległość proponuje nadrobić Jadwiga Majewska układając swoją antologię tekstów o tańcu współczesnym. Oparta na modelu anglosaskiego readera, gromadzi najważniejsze teksty poświęcone zagadnieniom tańca, pochodzące zarówno od samych artystów (wystąpienia programowe, wywiady), jak i od czołowych badaczy. Dzięki temu może stać się niezwykłe cenną pomocą w pracy dydaktycznej wszystkich podejmujących refleksję nie tylko nad tańcem, ale nad tymi aspektami kultury współczesnej, które związane są z badaniami ciała i ruchu.

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński (fragment recenzji wydawniczej)

 

instytucje

 

ludzie tańca

 

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia