ENG
A A A
 maj 2021 
Projekt okładki: Paweł Sepielak.

Estetyka tańca współczesnego w Europie po roku 1990

Joanna Szymajda | Księgarnia Akademicka, Kraków | 2013 | ISBN 978-83-7638-289-0

Pozycja książkowa

W książce znaleźć można omówienie twórczości wybranych choreografów europejskich, wzbogacone lekturą z zakresu zarówno estetyki ogólnej, jak i historii i estetyki tańca.  Jest przykładem interdyscyplinarnego podejścia badawczego do głównego przedmiotu badań, jakim jest spektakl tańca współczesnego. Ideą przewodnią tak pomyślanej pracy jest z jednej strony ukazanie heterogenicznej natury tańca współczesnego w perspektywie porównawczej, wprowadzającej jako podstawę refleksji estetycznej prace twórców z różnych obszarów Europy, z drugiej – próba ustanowienia pojęcia „corps dansant” jako kategorii właściwej estetyce tańca (ze Wstępu). Kategoria „corps dansant” zostaje tu podzielona na cztery subkategorie: corps dansant critique, polityczne, wirtualne oraz poetyckie. W publikacji tak rozumianej analizie zostaje poddanych około 150 spektakli twórców z całej Europy (w tym także wybranych artystów polskich.

 

Więcej:

Spis treści

instytucje

 

ludzie tańca

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia