ENG
A A A
 maj 2021 
Taniec w Europie po 1989. Communitas i Inny/ European Dance since 1989. Communitas and the Other

Taniec w Europie po 1989. Communitas i Inny/ European Dance since 1989. Communitas and the Other

(red.) Joanna Szymajda (red.) | Routledge/Instytut Muzyki i Tańca | 2014 | ISBN 978-83-932955-9-3

Pozycja książkowa

Zbiór tekstów opisuje rozwój tańca współczesnego w Europie Środkowej i Wschodniej po przemianach ustrojowych – czy wręcz rewolucjach – które miały miejsce w 1989 roku.

 

Państwa Europy Środkowej i byłego bloku wschodniego były istotnymi ośrodkami tańca – szczególnie tańca teatralnego – przez cały wiek dwudziesty. Na skutek rozpadu tradycyjnych struktur instytucjonalnych w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia wyłoniły się w środowiskach tanecznych tych krajów różnorodne postawy estetyczne i ideologiczne. Były to zarówno próby reformy baletu klasycznego, jak i starania o uzyskanie niezależności od wpływów państwa, zaś charakter każdej był wypadkową różnorakich kontekstów i okoliczności specyficznych dla danego państwa. Każdy z prezentowanych w niniejszym zbiorze tekstów poświęcony jest strategiom działania przyjętym przez środowisko taneczne innego kraju. By ułatwić czytelnikowi dokonywanie porównań, rozdziałom nadano podobną formę.

 

Omówiono w nich w szczególności:

 

- kontekst historyczny oraz korzenie obecnie istniejących form tańca współczesnego,
- klimat społeczno-polityczny, w którym powstawały nowe zespoły i formy
tańca
- zależności między poszukiwaniami estetycznymi a patronatem instytucjonalnym,
- sylwetki osób, które odegrały kluczową rolę w rozwoju tańca w opisywanym
kraju,
- sytuację, w jakiej obecnie znajduje się ta dziedzina sztuki i przyczyny

tego stanu

 

Motywem przewodnim książki jest idea wspólnoty – zbiór ma pokazać, jak różnorodne postawy przyjęte przez środowiska tańca w opisywanych krajach nawiązywały, w sposób mniej lub bardziej zamierzony, do tego pojęcia. Wyrazem tego zjawiska były powiązania opozycyjne, struktury instytucjonalne czy wyodrębniające się wspólnoty artystyczne zrzeszających tancerzy i choreografów.

 

SPIS TREŚCI

 

Więcej

instytucje

 

ludzie tańca

 

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia