ENG
A A A
 maj 2021 
bibliografia - Pozycja książkowa | T

Gronie nasze gronie. Pieśni ludowe znad źródeł Olzy.

J Tacina | Katowice | 1959

Pozycja książkowa

Dyskurs taneczny ziemi rzeszowskiej : analiza pragmalingwistyczna

B Taras | Rzeszów | 1999

Pozycja książkowa

Tańce wszeteczne i dozwolone

J Tazbir | [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, T. 44 | 2000

Pozycja książkowa

Polski Teatr Tańca 1973–2018

(red.) Polski Teatr Tańca | Polski Teatr Tańca, Poznań | 2019

Pozycja książkowa

Idę do moich miłości …

B Tessé | Kraków | 2001

Pozycja książkowa

Radzieckie tańce ludowe

T Tkaczenko | Warszawa | 1958

Pozycja książkowa

Balet. Kryształowy łabędź carskiego Petersburga

Jacek Tokarczyk | Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź/Instytut Muzyki i tańca | 2013

Pozycja książkowa

Tańce mieszczan żywieckich

J Tomasik | Warszawa | 1967

Pozycja książkowa

Człowiek tańczący

W Tomaszewski | Warszawa | 1991

Pozycja książkowa

Teatr Ekspresji Wojciecha Misiuro

Z Tomczyk-Watrak | Gdańsk | 2003

Pozycja książkowa

Pląsy

L Tomkiewicz - Jurkowska | Lwów | 1939

Pozycja książkowa

Zabawa w życiu i rozwoju dziecka.

R Trześniakowski | Warszawa | 1956

Pozycja książkowa

Gry i zabawy ruchowe

R Trześniowski | Warszawa | 1953

Pozycja książkowa

Spotkania ze sztuką tańca

I Turska | Kraków | 2000

Pozycja książkowa

Co to jest balet. Mała biblioteka baletowa.

I Turska | Kraków | 1957

Pozycja książkowa

Taniec bawi i opowiada

I Turska | Warszawa | 1970

Pozycja książkowa

Krótki zarys historii tańca i baletu

I Turska | Kraków | 1983

Pozycja książkowa

Taniec w Polsce 1945 - 1960

I Turska | Warszawa | 1962

Pozycja książkowa

Materiały do nauczania historii tańca

I Turska | Warszawa | 1981

Pozycja książkowa

Almanach baletu polskiego 1945 - 1974.

I Turska | Kraków | 1983

Pozycja książkowa

W kręgu tańca

I Turska | Warszawa | 1965

Pozycja książkowa

Pan Twardowski L. Różyckiego

I Turska | Kraków | 1959

Pozycja książkowa

Analiza ruchu tanecznego według metod Labana, Joossa, Leedera

I Turska | Warszawa | 1963

Pozycja książkowa

Z dziejów tańca współczesnego

I Turska | Warszawa | 1980

Pozycja książkowa

Przetańczone życie. Rzecz o Leonie Wójcikowskim

I Turska | Kraków | 2006

Pozycja książkowa

Balet rosyjski i radziecki

I Turska | Warszawa | 1950

Pozycja książkowa

Przewodnik Baletowy

I Turska | Kraków | 1989

Pozycja książkowa

Balety Piotra Czajkowskiego

I Turska | Kraków | 1981

Pozycja książkowa

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia