ENG
A A A
 czerwiec 2021 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu

Szkolnictwo ogólnokształcące

ul. Gołębia 8

61-834 Poznań

tel. 61 85-24-733/34

 

e-mail: balet@osb-poznan.pl

www.osb-poznan.pl

Powstała w 1951 roku z inicjatywy wybitnej przedwojennej polskiej primabaleriny Olgi Sławskiej- Lipczyńskiej oraz wizytatora szkolnictwa artystycznego Zygmunta Dąbrowskiego. Początkowo nosiła nazwę Państwowej Podstawowej Szkoły Choreograficznej i mieściła się w budynku Odwachu na Starym Rynku. Po roku została przekształcona w 9-letnią Państwową Średnią Szkołę Baletową. Od 1957 roku siedzibą szkoły jest odbudowany zabytkowy kompleks budynków przy ulicy Gołębiej. Poznańska szkoła jako pierwsza w Polsce wprowadziła w 1973 roku przedmiot - taniec współczesny, a w1981 otworzyła wydział estradowy, który działał do 1991 roku. W 1991 roku szkoła otrzymała imię swej założycielki Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. Wyjątkowym epizodem w historii szkoły była działalność (lata 19901994) Polskiego Teatru Tańca II Szkoła Poznańska. Powstał on z inicjatywy dyrektor artystycznej szkoły Liliany Kowalskiej i dyrektor Polskiego Teatru Tańca Ewy Wycichowskiej na wzór Nederlands Danse Theater II. Grupa 13 uczniów wykonywała specjalnie stworzony repertuar oparty na technice tańca współczesnego i włączony do spektakli PTT. Wśród wybitnych absolwentów szkoły należy wymienić: Sławomira Balcerka, Marka Cholewę, Annę Deręgowską - Libicką, Romę Juszkat, Marię Kijak, Franciszka Knapika, Marcina Krajewskiego, Ewę Napiórkowską, Jarosława Piaseckiego, Marka Różyckiego, Jacka Soleckiego, Danutę Szalapin - Piasecką, Annę Staszak, Emila Wesołowskiego, Ewę Wycichowską, Stefana Żeromskiego i Artura Żymełkę.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia