ENG
A A A
 kwiecień 2021 
Fot. Adam Polus

Pomaturalne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu

Szkoły policealne

ANIMATOR TAŃCA  

 

Opis zawodu

Animator tańca jest zawodem przeznaczonym dla osób, których pasją jest taniec oraz jego różnorodność ruchowa, ale także dla tych, którzy chcą zdobyć przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dotyczące budowania choreografii, pracy z zespołem oraz pedagogiki tańca. Kształcimy w kierunku tworzenia spektakli interdyscyplinarnych (ruch, dźwięk, światło itp.) oraz wykorzystywania różnych form ruchu w działalności animacyjnej.

 

Kształcenie

Słuchacz w trakcie 2-letniego kształcenia zdobywa szeroką wiedzę społeczną, humanistyczną oraz artystyczną z zakresu historii i teorii tańca, wiedzy o innych dziedzinach sztuki (muzyka, teatr, literatura), różnorodnych technikach tanecznych takich jak taniec klasyczny, nowoczesny, współczesny, charakterystyczny, czy współpraca z partnerem oraz wiedzę ekonomiczną, dotyczącą marketingu i zarządzania działalnością kulturalną. Nasz absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne (pokazy semestralne, praktyka sceniczna, przygotowywanie spektakli, współpraca z kaliskim Teatrem im. W. Bogusławskiego), dzięki którym może samodzielnie tworzyć formy sceniczne, współpracować z twórcami innych dziedzin sztuki i animować poprzez taniec różne grupy społeczne.

 

Adresaci

Zawód animatora tańca skierowany jest do osób chcących zdobyć wiadomości i umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych, pracy z ciałem, budowania świadomości ciała oraz obecności w przestrzeni scenicznej, metod pracy indywidualnej oraz grupowej, pracy w środowisku lokalnym, kreatywnego myślenia, umiejętności zarządzania własnymi projektami animacyjno-artystycznymi oraz pogłębiania zamiłowania do sztuki tanecznej.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami będzie przygotowany do szerzenia animacji kultury tanecznej w społeczeństwie, pracy w teatrach tańca oraz teatrach zawodowych, szeroko rozumianym ruchu amatorskim (tancerz, choreograf, kierownik zespołów tanecznych), pracy animatora czasu wolnego w zakresie tańca, zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym, prowadzenia działalności gospodarczej (np. szkoły tańca).

 

Atuty kierunku

Kaliskie Studium od ponad 20 lat kształci animatorów tańca, zapewniając instytucjom kultury napływ wyspecjalizowanej kadry. Wykładowcy Studium to najwyższej klasy specjaliści (wśród nich m.in. dr Witold Jurewicz i dr Jacek Owczarek) tancerze oraz doświadczeni pedagodzy, którzy poprzez indywidualną pracę ze słuchaczem, umożliwią mu realizowanie się w wybranej dziedzinie sztuki.

 

Podczas nauki słuchacze mają stały dostęp do sal tanecznych w ramach indywidualnych ćwiczeń. Studium stwarza im możliwość udziału w projektach pozaszkolnych,  prezentacji swoich działań na scenach ważnych instytucji kultury. Powstające pod koniec edukacji projekty dyplomowe są doskonałym wstępem do profesjonalnej pracy zawodowej. W ramach kierunku przewidziane jest również odbycie praktyk oraz stażu, który pozwoli przygotować absolwenta do podjęcia pracy zawodowej i nawiązania współpracy z przyszłym potencjalnym pracodawcą.

 

Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu (miniaturka)

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia