ENG
A A A
 maj 2021 

Fundacja Movements Factory

Fundacja

Fundacja Movements Factory ustanowiona przez Iwonę Pasińską oraz Alinę Kubiak dnia 11 stycznia 2012 roku, zarejestrowana  została przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 7 marca 2012 roku.

 

Cele Fundacji Movements Factory:

wspieranie rozwoju sztuki tańca oraz wszelkich form działalności artystycznej; inicjowanie edukacji kulturalnej oraz działalności badawczej i naukowej w dziedzinie kultury i sztuki; promocja kultury oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze; rozwijanie współpracy międzysektorowej, partnerskiej i sieciowej prowadzącej do tworzenia lepszych warunków funkcjonowania podmiotów kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sztuki tańca.

 

Realizacja celów:

animowanie, organizowanie, produkowanie, promowanie oraz prezentowanie wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i naukowych; udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy twórcom, w tym w szczególności wspieranie rozwoju młodych artystów i debiutantów; prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie popularyzacji sztuki i edukacji kulturowej; wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej; działalność na rzecz wspierania rozwoju infrastruktury oraz badań naukowych w zakresie kultury i sztuki; analizowanie polityk kulturalnych, formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości zarządzania kulturą; współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, jednostkami organizacyjnymi nie posiadajacymi osobowości prawnej, mediami i indywidualnymi artystami w celu realizacji celów statutowych; inne działania sprzyjające rozwoju celów statutowych.

 

Działalność gospodarcza Fundacji Movements Factory:

działalność związana z wystawianiem przedstawień; działalność związana z produkcją przedstawień,artystyczna i literacka działalność twórcza; pozaszkolne formy edukacji artystycznej; badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, kognitywistycznych oraz neuronauk; wydawanie książek o tematyce wynikającej z celów statutowych; pozostała działalność wydawnicza wynikająca z celów statutowych.

Fundacja Movements Factory

fundacja

Poznań, ul.Garncarska 9

email: info@movementsfactory.pl

www: www.movementsfactory.pl

ludzie tańca

 

bibliografia

 

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia