ENG
A A A
 maj 2021 
Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury

Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury

Ośrodek kultury

Krakowskie Centrum Choreograficzne funkcjonuje w strukturach Nowohuckiego Centrum Kultury.

 

Krakowskie Centrum Choreograficzne zostało powołane z dniem 1 stycznia 2014. Funkcjonuje jako samodzielny dział Nowohuckiego Centrum Kultury. Założycielem KCC był Eryk Makohon. Obecnie funkcję kierownika pełni Agata Syrek.

 

Krakowskie Centrum Choreograficzne działa w skali lokalnej, miejskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, jako centrum myśli, edukacji i kreacji twórczej na płaszczyźnie sztuki tańca. Służy prezentacji, promocji i profesjonalizacji tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego. Centrum otwiera swoją przestrzeń dla artystów niezależnych, poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do pracy oraz umożliwianie realizacji własnych projektów. Wspiera ogólnopolski i międzynarodowy obieg spektakli tanecznych, poprzez regularną prezentację najnowszych produkcji krajowych i zagranicznych. Szczególną troską obejmuje artystów, absolwentów zawodowych szkół tanecznych, rozpoczynających niezależną pracę artystyczną i podejmujących własne próby choreograficzne.

 

Działalność Krakowskiego Centrum Choreograficznego obejmuje płaszczyznę artystyczną, edukacyjną, organizacyjną i impresaryjną. Zmierza do animowania życia tanecznego w Krakowie i w Polsce, także poprzez realizację wspólnych projektów z innymi krakowskimi i małopolskimi, a także ogólnopolskim jednostkami kultury, nauki i sztuki (m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydziałem Teatru Tańca krakowskiej PWST, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Muzyki i Tańca oraz władzami samorządowymi miasta i województwa), jak również poprzez współpracę z ośrodkami  związanymi z zawodową sztuką tańca w Polsce i za granicą, w tym z innymi Centrami Choreograficznymi.

 

Działalność Centrum skierowana jest zarówno do środowiska tańca, amatorów, profesjonalistów, jak i artystów innych dyscyplin sztuki, takich jak teatr, video-art, plastyka czy literatura oraz teoretyków i krytyków tańca, a także szerokiego grona odbiorców, obejmującego wszystkie grupy wiekowe.

Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury

miejska instytucja kultury

Kraków, Al. Jana Pawła II 232

tel.: +48 602 323 655

email: kcc@nck.krakow.pl

www: www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl

ludzie tańca

bibliografia

spektakle

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia