ENG
A A A
 maj 2021 
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

Zespół

Podstawową misją i założeniem nowej instytucji artystycznej jest tworzenie i propagowanie sztuki tańca współczesnego, wzbogaconego o inne formy sztuki ruchu (jak pantomima, balet klasyczny, taniec uliczny itp.). Dodatkowym atutem, który pozwoli na rozwinięcie działalności instytucji na zupełnie nowych polach, jest budynek Cechowni kopalni Rozbark, który jest siedzibą nowej instytucji. Działalność merytoryczna Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK opiera się na trzech pionach: działalności artystycznej, działalności edukacyjnej i działalności społecznej.

 

Działalność artystyczna

Głównym założeniem działalności artystycznej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK jest tworzenie spektakli własnych oraz prezentacja najciekawszych spektakli teatru tańca współczesnego (i nie tylko), z Polski i ze świata. Kulminacją działań promujących taniec współczesny będą kolejne edycje Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej. Jeden  z największych festiwali tańca współczesnego w Europie Środkowej od wielu lat jest bardzo ważnym wydarzeniem promującym taniec współczesny, a jednocześnie jest najbardziej rozpoznawalną marką Bytomia poza granicami Polski. Wydarzenie składa się z dwóch głównych bloków: części artystycznej, w trakcie której prezentowane są najciekawsze, wyznaczające nowe trendy spektakle tańca współczesnego (i nie tylko), zarówno doświadczonych choreografów i zespołów, jak i artystów dopiero rozpoczynających swoją zawodową karierę taneczną oraz części edukacyjnej, na którą składa się szereg warsztatów tańca, a także projektów edukacyjnych i społecznych, przeznaczonych dla różnych grup docelowych.

 

Impreza ta zyska nową, wzbogaconą formułę, ze znacznie rozszerzoną częścią warsztatów  i seminariów, nie tylko praktycznych, ale i teoretyczno-historycznych. Poszerzone zostaną również projekty odbywające się w przestrzeni miejskiej, które pozwolą Bytomianom na większe identyfikowanie się z największym festiwalem w Bytomiu, budowanie tożsamości mieszkańców  i imprezy, a także zmierzać będą do wytworzenia swego rodzaju wspólnoty, skupionej wokół nowego Teatru Tańca. Nowa formuła Konferencji – Festiwalu zakłada również rozwinięcie oferty projektów społecznych, tak, aby z zajęć i spektakli proponowanych w trakcie imprezy, mogły korzystać także osoby, dla których wydarzenie pozostaje poza możliwościami finansowymi. Niezwykle ważne dla działalności Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK będą również wszelkiego rodzaju środowiska defaworyzowane, dlatego też przewidziany jest szereg projektów dla osób starszych, niepełnosprawnych bądź też wykluczonych ze względu na status społeczny.

 

Głównym trzonem działalności artystycznej Teatru ROZBARK będzie produkcja i prezentacja nowych spektakli, głównie tańca współczesnego, ale również innych form ruchu, jak na przykład taniec hip hopowy, balet klasyczny i inne. Spektakle tworzone będą przez różnych choreografów, zaproszonych do współpracy przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK. Dzięki temu repertuar Teatru ROZBARK będzie zróżnicowany pod względem artystycznym i pozwoli widzom  o bardzo odmiennych zainteresowaniach estetycznych odnaleźć propozycję dla siebie, spośród bogatej oferty spektaklowej instytucji. Wśród spektakli własnych Bytomskiego Teatru Tańca  i Ruchu ROZBARK znajdą się także propozycje plenerowe, które pozwolą instytucji wyjść poza siedzibę i nawiązać bliższy kontakt z mieszkańcami miasta. Ze względu na ogromną  rolę edukacji teatralnej już od najmłodszych lat, w planach Teatru ROZBARK jest przygotowanie przynajmniej jednej w sezonie propozycji dla najmłodszych widzów. 

 

Od 1 września 2014 kierownictwo artystyczne Teatru ROZBARK objął izraelsko-holenderski duet Ivgi&Greben. W skłąd międzynarodowe zespołu Teatru wchodzą: Alena Lezhava (Rosja), Sonia Zini (Włochy), Elisa Teodori (Włochy), Jin Hwan Seok (Korea Południowa), Aleksei Torgunakov (Rosja) oraz Stefano Silvino (Włochy). Ponadto z Teatrem ROZBARK w sezonie artystycznym 2014/2015 współpracować będą polscy tancerze: Katarzyna Ustowska oraz Łukasz Przytarski

 

 

 

IVGI&GREBEN:  W latach 1990-1997 Uri Ivgi był tancerzem izraelskiego Kibbutz Contemporary Dance Company, z kolei Johan Greben w latach 1985-1995 tańczył w zespole Holenderskiego Baletu Narodowego. Odtąd Uri Ivgi i Johan Greben rozpoczęli karierę jako samodzielni choreografowie. W 1998 roku Ivgi został nagrodzony tytułem choreograficznego talentu przez Ministerstwo Kultury Izraela. W 1989 roku Greben otrzymał za swoją pierwszą choreografię prestiżową nagrodę przyznawaną przez Amsterdam Foundations of the Arts. Poza wymienionymi wyróżnieniami choreografowie otrzymali wiele znaczących nagród i wyróżnień za swoje prace. Pierwsze prace duetu Ivgi&Greben datuje się na 2003 rok. Wówczas powstała nowa wersja spektaklu Carmen,  z udziałem węgierskiego Szeged Contemporary Ballet. Spektakl cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace duetu Ivgi&Greben często są opisywane jako namiętne, prawdziwie teatralne czy bardzo fizyczne. Obrazy, które tworzą zawsze sprawiają na widzu mocne, trwałe wrażenie. Ivgi&Greben prezentują swoje myśli i idee za pomocą języka ciała. Choreografowie starają się aby ich prace były lustrem, w którym zarówno widz, jak i sami artyści mogą zobaczyć indywidualne przemyślenia na temat otaczającej nas rzeczywistości. Świat prezentowany  w pracach Ivgiego&Grebena oscyluje wokół takich tematów jak: indywidualność, wolność, miłość, seksualność i akceptacja.

www.ivgi-greben.nl

 

Rezydencje artystyczne dla tancerzy i choreografów

 

Niezwykle ważnym aspektem we wszystkich dziedzinach sztuki jest wymiana doświadczeń, dlatego też obok Konferencji – Festiwalu oraz spektakli gościnnych i wyjazdowych należy utworzyć interesujący program rezydencji artystycznych dla tancerzy i choreografów z zagranicy, a także położyć szczególny nacisk na ścisłą współpracę z zagranicznymi ośrodkami tańca, o profilu działalności zbliżonym do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK. Inne planowane formy takiej wymiany to: zagraniczne staże dla tancerzy zatrudnionych w Teatrze ROZBARK czy międzynarodowe koprodukcje spektakli.

 

Kolejnym z celów działalności Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK jest tworzenie możliwości rozwoju i prezentacji młodym (nie zawsze profesjonalnym) zespołom tańca współczesnego, których działa w Polsce coraz więcej. Działać będzie program wspierania młodych artystów, prezentowania ich twórczości na profesjonalnej scenie, a także umożliwienie im korzystania z profesjonalnego zaplecza technicznego teatru. Przyczyni się to do rozwoju środowiska tanecznego w Polsce i ugruntują pozycję Bytomia jako ważnego ośrodka tanecznego w kraju. Nie bez znaczenia jest tutaj bliskie sąsiedztwo Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego i Wydziału Teatru Tańca, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, które co roku opuszczają kolejni absolwenci, którzy nie mają  możliwości rozwoju i prezentowania swojego dorobku na miejscu. Jednym z dążeń Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK będzie wypełnienie tej luki.

 

Opisane  formy działalności będą na bieżąco uzupełniane o inne wydarzenia tematycznie związane z tańcem i ruchem. W ofercie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK z pewnością znajdą się również wystawy poświęcone różnym odsłonom tańca, projekcje filmów tanecznych czy rejestracji spektakli, spotkania z  artystami  i inne. W dalszej perspektywie możliwe jest również kontynuowanie Europejskiego Festiwalu Tańca Współczesnego, organizowanego w Bytomiu i Krakowie, przy wsparciu takich instytucji, jak: Instytut Goethego w Krakowie, Instytut Kultury Austriackiej, Instytut Kultury Włoskiej, British Council i inne.

 

 

Program zajęć tanecznych dla dorosłych

 

 

Projekty edukacyjne

Projekty społeczne

 

Informacje kontaktowe

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

Bytom, ul. W.Kilara 29

tel.: (+48) 32 428 13 00

email: sekretariat@teatrrozbark.pl

www: www.teatrrozbark.pl/

ludzie tańca

bibliografia

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia