ENG
A A A
 maj 2021 
Maat Festival

Maat Festival

Festiwal

Maat Festival powstał w roku 2009 z inicjatyw Tomasza Bazana, lidera lubelskiego Teatru Maat Projekt. Impreza ta obejmowała prezentację najnowszych polskich i światowych poszukiwań z zakresu ruchu i działań oscylujących wokół sztuki performatywnej, wykorzystującej w swoich działaniach język ciała oraz formy z nim związane. Działania prezentowane przez festiwal stały niekiedy w opozycji do powszechnych kanonów i wzorców, a ich ambicją jest kontynuacja nurtu szeroko rozumianej awangardy.

 

Ideą festiwalu w latach 2009-2012 było zapoznanie polskich widzów z tymi twórcami, którzy podjęli ryzyko i wypracowali własny, oryginalny język wypowiedzi artystycznej. Istotna jest również wielokulturowość, która pozwala na dostrzeżenie tego, co artystów łączy, a co dzieli i podjęcie interkulturowego dialogu. Od 2010 prezentacje odbywały się w dwóch nurtach – w pierwszym z nich pokazywane są przedstawienia gotowe, w drugim − propozycje performatywne w fazie rozwoju, sygnowane przez twórców u początku samodzielnej twórczości artystycznej.

 

Edycja 2009 przebiegała pod hasłem Formy prowadzenia ciała, natomiast w 2010 roku festiwalowi patronowało hasło Przestrzeń ciała, został on również zadedykowany pamięci mistrza butō zmarłego 1 czerwca 2010 – Kazuo Ohno. Butō pozostaje również jednym ze stałych motywów przewodnich festiwalu, reprezentowane już było przez takich twórców, jak Sylwia Hanff, Daisuke Yoshimoto, Kan Katsura i Ryuzo Fukuhara.

 

Na program festiwalu do roku 2012 składały  się prezentacje spektakli, warsztaty praktyczne oraz wykłady o tańcu i sztuce performatywnej. Wśród dotychczasowych gości imprezy znajdują się tacy artyści z zagranicy, jak: Ryuzo Fukuhara (Japonia/Słowenia), Sławek Bendrat i Dominik Krawiecki (Szwajcaria), Daisuke Yoshimoto (Japonia), Kan Katsura (Japonia/ Stany Zjednoczone); oraz z Polski oraz z Polski: Mikołaj Mikołajczyk, Anita Wach, Rafał Dziemidok, Jacek Brzeziński, Irena Lipińska,Jakub Porkari, Natalia Kalita, Minika Kotecka, Sylwia Hanff i India Czajkowska, Elżbieta Rojek i Daniel Bird, Piotr Trojan, Romuald Krężel, Kinga Boruń i Katarzyna Mróz, Patrycja Płanik, Maciek Połynko i Paweł Korbus.

 

Wykłady podczas dotychczasowych edycji wygłosiły dwie krytyczki tańca z Polski, Julia Hoczyk i Anna Królica, oraz kurator Adam Kamiński (m.in. Mandala Performance Festival i cykl Wibracje taneczne we Wrocławiu) oraz Kan Katsura, japoński tancerz butō.


Przez cztery kolejne edycje MAAT FESTIVAL w latach 2009-2011 organizorzy wspólnie z widzami poszukiwali nowych wymiarów ciała w ruchu i tańcu, zawężając poszukiwania do artystów reprezentujących radykalną postawę wobec ciała, skupiających się na próbie redefinicji technik tańca, dramaturgii teatru tańca, jak i samego postrzegania ciała w ruchu. Zwrócono szczególną uwagę na prezentację wybitnych osobowości artystycznych z dziedziny szeroko pojętego najnowszego tańca współczesnego. Cztery kolejne edycje w latach 2009-2012 pozwoliły na spotkanie z kilkudziesięcioma artystami, którzy skupili się w swojej pracy na laboratoryjnym procesie rozwoju i wpisali ryzyko w centrum swoich poszukiwań – co przez ten okres czasu samoistnie określiło specyfikę i nakreśliło program festiwalu, lokując go w jego oryginalnej niszy.

 

Rok 2013 jest momentem przełomu w formule programu kuratorskiego ‘maat festival’: przekształca się on w międzynarodowy program rezydencyjny, stając się niejako „domem tańca”, w którym spotykać się z zaproszonymi artystami będzie można przez cały rok – tym sposobem staje się pierwszym w Polsce rezydencyjnym festiwalem w takim wymiarze – jego program realizowany jest w postaci rezydencji artystycznych odbywających się przez cały rok z finałem w grudniu 2014. Każdorazowo obok rezydencji artystycznej  powstaje fabularyzowany dokument filmowy dotyczący postaci danego twórcy – w końcowym zamierzeniu powstaną dzięki temu unikatowe materiały filmowe. Organiatorzy mają nadzieję,  że program kuratorski ‘maat festival’ stanie się wpisaną na stałe w polskie środowisko artystyczne platformą sztuk performatywnych i szeroko pojętego tańca. Do tegorocznej edycji ‘maat/festival – border/line 2013′ zostali zaproszeni następujący artyści: Anita Wach, Kaya Kołodziejczyk, Anna Steller, Magdalena Jędra, Barbara Bujakowska, Mikołaj Mikołajczyk, Rafał Urbacki, Przemysław Kamiński i Korina Kordova.


Maat Festival

20-016 Lublin, Narutowicza 32

tel.: 81 536 68 32

email: teatr.maat@gmail.com

www: www.teatrmaat.pl/

ludzie tańca

bibliografia

spektakle

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia