ENG
A A A
 styczeń 2021 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Teatr

Teatr Wielki – Opera Narodowa (dawniej Teatr Wielki w Warszawie) – czołowa reprezentacyjna polska scena operowo-baletowa, narodowa instytucja kultury. Od 180 lat funkcjonuje w budynku Teatru Wielkiego wybudowanym w latach 1825-1833 według projektu włoskiego architekta Antonio Corazziego z Livorno. Działalność w nowym gmachu zainaugurowała premiera Cyrulika sewilskiego Gioachino Rossiniego. Później budynek przy pl. Teatralnym był kilkakrotnie przebudowywany, a podczas oblężenia Warszawy w 1939 r. został zbombardowany i niemal całkowicie zniszczony. Po II wojnie światowej został odbudowany i jednocześnie znacznie powiększony według projektu Bohdana Pniewskiego. Zachowano ocalałą klasycystyczną fasadę gmachu i dwuskrzydłowe założenie (w skrzydle od ul. Wierzbowej działa Teatr Narodowy – główna polska scena dramatyczna). Obecnie teatr posiada scenę główną w Sali im. Stanisława Moniuszki, ojca polskiej opery narodowej (największa kryta scena operowa na świecie) i scenę kameralną im. Emila Młynarskiego, dyrygenta i dyrektora opery). Na pierwszym piętrze, w dawnych Salach Redutowych, mieści się jedyne w Polsce Muzeum Teatralne. W 2002 roku na fasadzie budynku pojawiła się, przewidziana w dawnych planach Corazziego, a nigdy nie zrealizowana, kwadryga Apollina. Od 2009 roku balet Opery Narodowej uzyskał autonomię artystyczną i funkcjonuje w Teatrze Wielkim jako Polski Balet Narodowy. Podobnie, jak wszystkie opery narodowe na świecie TW-ON prezentuje klasyczne dzieła ze światowego repertuaru operowego, utwory współczesne i repertuar narodowy (opery Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Pendereckiego i in.).

Teatr Wielki - Opera Narodowa

00-950 Warszawa , Plac Teatralny 1

tel.: 22 692 02 00

email: office@teatrwielki.pl

www: www.teatrwielki.pl

ludzie tańca

bibliografia

spektakle

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia