ENG
A A A
 wrzesień 2020 

Lubelski Teatr Tańca

Zespół

Lubelski Teatr Tańca powstał w roku 2001 z inicjatywy Hanny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora artystycznego zespołu. W jej skład weszli dotychczasowi tancerze Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej: Anna Żak, Ryszard Kalinowski i Wojciech Kaproń. GTWPL, a następnie wyłoniony z niej Lubelski Teatr Tańca, wywodzą się z niezależnego ruchu studenckiego. Dzięki konsekwentnej realizacji swojej misji artystycznej liderzy grupy dokonali jej przekształcenia w nowy, profesjonalny teatr tańca z siedzibą w Centrum Kultury w Lublinie. LTT z biegiem lat wypracowała swój niepowtarzalny styl, rozpoznawalny w Polsce i za granicą, stając się jednym z wiodących zespołów tańca współczesnego w kraju. W 2005 roku do Teatru dołączyła Beata Mysiak (dawniej: Pałka; artystka równolegle uczestniczy w spektaklach GTWPL), a od 2007 jego menadżerem jest Anna Kalita. Od roku 2006 funkcję kierownika artystycznego i głównego choreografa LTT pełni Ryszard Kalinowski, natomiast opiekunką artystyczną GTWPL jest Anna Żak.

 

Aktywność twórcza LTT ukierunkowana jest na budowanie teatru tańca jako przestrzeni dialogu z widzem. Główne obszary tematyczne, w kręgu których porusza się grupa, to różnorodne uwarunkowania kondycji współczesnego człowieka. Kształt artystyczny spektakli powstaje w procesie indywidualnych poszukiwań każdego z twórców Teatru, co nadaje poszczególnym choreografiom swoistą, autorską sygnaturę. W pracy nad przedstawieniami artyści wykorzystują estetykę teatru tańca, plastyki ruchu i obrazu oraz fizycznego teatru tańca, dokonując ich autorskiej reinterpretacji w spójne i linearne wypowiedzi artystyczne. Pierwsze przedstawienia LTT sięgały po literaturę i plastykę, czerpiąc inspiracje z dzieł Marca Chagalla (Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy, 2002), Witolda Gombrowicza (plepleJAdy, 2004), Bruno Schulza (Ku dobrej ciszy, 2002). Dramaturgia spektakli zbudowana jest najczęściej wokół koherentnej linii narracyjnej. W ostatnich latach grupa skupia się na psychologicznej analizie relacji międzyludzkich (I znów, i jeszcze raz, 2006; 48/4, 2007), uzupełnionej o konteksty kulturowo-społeczne, dotyczące m.in. kulturowych determinant płci i ich dychotomiczności (tzw. problematyka genderowa). Poza ww. warto wymienić tu również spektakl Endo (2009). LTT podejmuje także autotematyczną problematykę tańca, czego przykładem jest duet Ryszarda Kalinowskiego i Wojciecha Kapronia NN. Wacławowi Niżyńskiemu (2008), oraz abstrakcyjne solo taneczno-wizualne Kosmos (2008), będące debiutem choreograficznym Kapronia. Oprócz autorskich spektakli, Teatr realizuje projekty we współpracy, m.in. Just po prostu W&M Physical Theatre z Kanady i OKNO Compagnie Stanislaw Wisniewski z udziałem twórców LTT, tj. Kalinowskiego i Kapronia; a także choreografię Beaty Mysiak Mono (2011), w której wystąpiły tancerki GTWPL oraz spektakl Głód Knuta Hamsuna (2010), zrealizowany z udziałem artystów LTT w ramach Sceny In Vitro przez Łukasza Witta-Michałowskiego  i Ryszarda Kalinowskiego.

 

Zespół wielokrotnie gościł na międzynarodowych festiwalach w Polsce, m.in. Bytom, Kraków, Kalisz, Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Toruń oraz za granicą, tj. USA, Szwajcaria, Francja, Węgry, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Rosja, Niemcy, Austria, Tunezja, Holandia, Białoruś, Ukraina. Twórcy grupy prowadzą regularne warsztaty tańca współczesnego.

 

Lubelski Teatr Tańca podejmuje liczne inicjatywy artystyczne i edukacyjne, mające na celu promocję tańca współczesnego jako środka wypowiedzi o dużym potencjale intelektualnym i emocjonalnym. Największą spośród imprez organizowanych przez grupę są Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, realizowane corocznie od 1997. Jest to kilkudniowy przegląd spektakli tanecznych z kraju i z całego świata. W ostatnich latach towarzyszą mu hasła przewodnie związane z różnymi dziedzinami sztuki, tj. plastyka, literatura i muzyka. Integralną część festiwalu stanowi intensywny blok warsztatów tańca współczesnego oraz ogólnopolski konkurs fotograficzny Taniec – energia ciała i wyobraźni. Innym projektem jest Forum Tańca Współczesnego − cykl prezentacji spektakli, projekcji filmów, warsztatów tańca i wykładów adresowanych do szerokiego grona odbiorców, głownie z Lublina i regionu.Co dwa-trzy miesiące Lubelski Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie zapraszają teatry tańca z Polski i zagranicy, które w ciągu kilku dni prowadzą intensywne działania artystyczno-edukacyjne. Dzięki bliskim spotkaniom z tańcem uczestnicy warsztatów i widzowie mają okazję dokładniej poznać tajniki pracy teatrów i wziąć udział w dyskusji z artystami i pedagogami.

 

Szczególny nacisk LTT kładzie na współpracę z instytucjami kulturalnymi w Polsce i zagranicą w celu budowy sieci ośrodków promujących sztukę tańca w różnych środowiskach, m.in. poprzez prezentacje spektakli, organizację warsztatów tańca, wykłady, wystawy, projekcje wideo, a także działania performatywne w przestrzeniach nieteatralnych (m.in. projekt site-specific zatytułowany Cztery pory roku. Metamorfozy lubelskie).

 

 

Lubelski Teatr Tańca

miejska instytucja kultury

Lublin, Centrum Kultury w Lublinie/Centre for Culture in Lublin, ul, Peowiaków 12

tel.: (48) 81 466 61 46

email: taniec@ck.lublin.pl; warsztaty.taniec@ck.lublin.pl

www: www.ltt.art.pl

ludzie tańca

bibliografia

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia