ENG
A A A
 kwiecień 2021 

Stowarzyszenie MOVIN’ ŁÓDŹ

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie MOVIN’ ŁÓDŹ powstało 16 grudnia 2010.  Zrzesza środowisko twórców zajmujących się szeroko pojętym tańcem współczesnym, choreografów, tancerzy, pedagogów oraz menadżerów tańca:  Pracownia Fizyczna, Teatr Tańca Pro, Teatr Tańca Alter, Grupa SkłAd, Ananda, contactimprovisation.eu (Szarobarwni Szamani), grupa KIJO, Łódź w Ruchu, oraz Fundacja Kino Tańca. W ramach działalności Stowarzyszenia kontynuowane jest współdziałanie na rzecz środowiska tańca, pozyskiwanie funduszy, realizacja wspólnych projektów i przedsięwzięć, wspieranie oraz promocja projektów poszczególnych podmiotów lub członków Stowarzyszenia.

 

MOVIN’ ŁÓDŹ zajmuje się promocją tańca współczesnego w Łodzi poprzez realizację i eksploatację spektakli, organizację warsztatów i innych wydarzeń edukacyjnych. Oprócz skupienia na rozwoju poszczególnych podmiotów i członków Stowarzyszenia poprzez umożliwienie im udziału w różnorodnych projektach, MOVIN’ ŁÓDŹ pragnie wzmocnić pozycję tańca współczesnego w Łodzi, a także promować dokonania łódzkich twórców w kraju i za granicą.

 

Celem Stowarzyszenia MOVIN’ ŁÓDŹ jest realizacja całorocznego programu tańca we wspólnej siedzibie. Stowarzyszenie zainicjowało i opracowało projekt utworzenia w Łodzi Centrum Tańca Współczesnego, które umożliwiłoby systematyczną pracę,  regularne wystawianie spektakli, realizację projektów edukacyjnych i społecznych, intensywną promocję tańca, zapraszanie wybitnych twórców i pedagogów z kraju i zagranicy, a także rozwój lokalnego środowiska poprzez współpracę z artystami, teatrami i instytucjami z innych miast.

 

Stowarzyszenie tworzą:

Pracownia Fizyczna

Teatr Tańca Alter

Teatr Tańca Pro

Łódź w Ruchu

GrUpa Skład

Ananda

KIJO

fundacja kino tańca

contactimprovisation.eu

Stowarzyszenie MOVIN’ ŁÓDŹ

Łódź

email: movinlodz.com@gmail.com

www: www.movinlodz.com

ludzie tańca

 

bibliografia

 

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia