ENG
A A A
 czerwiec 2021 

Dominika Knapik

tancerka | choreografka | aktorka

Dominika Knapik – tancerka, aktorka oraz choreografka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im Ludiwka Solskiego (obecnie: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego) w Krakowie. Posiada dyplom zawodowego tancerza przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich.

 

Brała udział w projektach artystki wizualnej Zorki Wollny (Koncert na wysokie obcasy, 2004; Muzeum, 2006).

W 2007 roku była stypendystką programu DanceWeb Europe oraz Art Stations Foundation (solo Jak wam się podobam? prezentowane m.in. podczas  Polskiej Platformy Tańca w 2008 roku). Autotematyczny spektakl, daleki od prowadzenia narracji czy ekspresji emocjonalnej, był zapowiedzią stylu późniejszych prac artystki. W roku 2008 wspólnie z dramaturgiem i socjologiem Wojciechem Klimczykiem założyła kolektyw artystyczny Harakiri Farmers. Pierwszą produkcją Harakiri Farmers był spektakl keret, który wygrał konkurs „Nowe sytuacje” podczas międzynarodowego festiwalu Teatralnego MALTA w Poznaniu (2008). Zespół współpracował między innymi z Aną Brzezińską (spektakl We are oh so Lucky, prezentowany m.in. podczas Polskie Platformy Tańca w 2010 roku). Przedstawienia Harakiri o ironicznym charakterze cechuje „dyskursywny” stosunek do tańca – jego istnienie w kontekście innych wypowiedzi, pochodzących z różnych pól sztuki, polityki, czy szeroko pojętej kultury masowej.

Wraz  z Wojciechem Klimczykiem współzałożycielka MINUS 20 Collective (wspólnie z Davidem Chazmanem i Kennethem Flakiem swtorzyli przedstawienie The Fork) oraz nowopowstałego Stowarzyszenie Humanistycznych Inicjatyw Artystycznych SZTRUKS.

 

Równolegle tańczyła w spektaklu Towarzystwa Gimnastycznego nic (2008). W 2009 zagrała między innymi w Całopaleniu w reżyserii Igi Gańczarczyk. Stypendystka ArtsLink 2009 (Dance New Amsterdam, NY).  W 2010 roku wzięła udział w Le Sacre Teatru Dada von Bzdülöw. W 2011 stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego wraz z Wojciechem Klimczykiem stworzyła spektakl Moskwa. W 2011 wyreżyserowała spektakl Testament Optymisty w krakowskim teatrze Łaźnia Nowa, w którym także wystąpiła i była autorką choreografii.  W tym samym roku autorka choreografii i tancerka w spektaklu Nie-Ja w reżyserii Igi Gańczarczyk, który zdobył główną nagrodę w KONKURSIE OFF podczas 32. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

 

Regu­lar­nie współ­pra­cuje z teatrami dra­ma­tycz­nymi w Pol­sce i za gra­nicą, two­rząc cho­re­ogra­fie do spek­takli dra­ma­tycz­nych (m.in. Igi Gań­czar­czyk, Ewe­liny Mar­ci­niak, Jana Klaty, Mai Kle­czew­skiej, Radka Rych­cika, Bog­dana Hus­sa­kow­skiego, Anny Smo­lar, Anny Augu­sty­no­wicz, Pawła Łysaka). Realizuje wła­sne pro­jekty taneczne (Testa­ment Opty­mi­sty, Teatr Łaź­nia Nowa), filmy (There), jak rów­nież spek­takle dra­ma­tyczne (BANG BANG, Teatr im. Ste­fana Jara­cza w Łodzi). Zagrała w Katatonii w reżyserii Jacka Nagłowskiego (Grand Prix w konkursie kina niezależnego na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni). Do jej ostatnich prac należą: Leni. Epizody niepamięci w reżyserii Eweliny Marciniak (Teatr Śląski  w Katowicach, 2016), Zbrodnia i kara w reżyserii Jana Klaty (Bochum Schau­spiel­haus, 2016), Popołudnie Fauna w reżyserii i choreografii artystki (Teatr Rozrywki w Chorzowie, 2017), Obóz Katarakta w reżyserii i choreografii artystki (Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, 2017).

 

Jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa. W 2015 roku nomi­no­wana do „Pasz­portu Poli­tyki” w kate­go­rii „Teatr”.

Styl Dominiki Knapik charakteryzuje się poczuciem humoru oraz swobodnym korzystaniem z różnych dziedzin sztuki. Jego materią są codzienne gesty poddane silnej formalizacji. 

 

http://harakirifarmers.com

http://minus20collective.com/

http://www.sztruks.org/

 

 

instytucje

bibliografia

spektakle

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia