ENG
A A A
 czerwiec 2021 

Janina Pudełek

Janina Pudełek (1930-2004) − historyk i teoretyk baletu. Studiowała na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także dramaturgię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 1952-1953 była sekretarzem redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. Przez ponad 30 lat prowadziła dział teatrów muzycznych w Muzeum Teatralnym.

 

Była wieloletnim pedagogiem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie - od 1997 profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Edukacji Muzycznej (w Katedrze Edukacji Muzycznej); habilitowała się w 1984 na podstawie pracy o balecie warszawskim w latach 1867-1915 Jak wspominają studenci i wykładowcy Akademii Muzycznej (obecnie: Uniwersytetu Muzycznego), „od początku istnienia kierunku studiów przygotowującego pedagogów baletu w Akademii Muzycznej prowadziła wykłady z historii tańca i baletu. Jej wszechstronna wiedza pozwalała pokoleniom pedagogów baletu poznawać ciekawe dzieje, a nie nudne fakty. Była promotorem prac magisterskich, często nagradzanych na konkursach”.

 

Współpracowała z magazynem „Taniec”, była recenzentką przedstawień baletowych w miesięczniku „Teatr”", publikowała także w  programach baletowych warszawskiego Teatru Wielkiego. Jest autorką librett baletowych: baletowej wersji opery Hrabina w choreografii Henryka Konwińskiego i Figlów szatana w opracowaniu Witolda Grucy. Od 1970 - jako redaktor naukowy działu „Tancerze” współpracowała  z Encyklopedią Muzyczną PWM (Państwowego Wydawnictwa Muzycznego). Opracowała katalog repertuaru teatrów warszawskich w latach 1821-1835, katalog osobowy polskich śpiewaków i dyrygentów w latach 1821-1839 oraz katalog repertuaru polskich teatrów muzycznych po II wojnie światowej.Organizowała wystawy poświęcone historii baletu oraz międzynarodowe seminaria naukowe. Jest autorką wielu prac poświęconych historii baletu, m.in.Warszawski balet romantyczny. 1802-1866 (1968), Z historii baletu (1981), Tajniki sztuki baletowej. Rozważania o estetyce i anatomii baletu (1995); hasło Balet, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr.

instytucje

 

bibliografia

spektakle

 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia