ENG
A A A
 kwiecień 2021 
ogłoszenia | 3

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk inauguruje program wspierania publikacji o choreografii

7 kwietnia 2021

Nabór do projektu

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk inauguruje program wspierania publikacji z zakresu współczesnej choreografii, jej historii, teorii i codziennej praktyki. Organizator zaprasza zarówno wydawców, jak i autorów tekstów oraz tłumaczy (jeśli projekt wydawniczy dotyczy przekładów  niepublikowanych wcześniej w Polsce tekstów) do składania wniosków o dofinansowanie autorskich honorariów.  W ramach programu fundacja wspierać będzie zarówno powstawanie oryginalnych polskich tekstów/artykułów o ważnych (zwłaszcza w obecnym czasie) aspektach współczesnej choreografii, jak i dofinansowywać tłumaczenia istniejących już obcojęzycznych materiałów czy fragmentów książek, które nie zostały dotąd opublikowane w Polsce. Wnioski mogą także dotyczyć tłumaczeń z języka polskiego na obcy, przy potwierdzeniu od międzynarodowego wydawcy gotowości publikacji materiału.

 

Termin naboru wniosków do programu: 4 maja 2021

 Wnioski należy przesłać na adres: aplikacje@artstationsfoundation.pl

Frankfurt/Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego: Nabór na studia magisterskie z komparatystyki dramatycznej i badań nad performansem oraz studia magisterskie w zakresie dramaturgii (M.A. Dramaturgy)

6 kwietnia 2021

Edukacja

Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie ogłasza nabór do dwóch programów studiów magisterskich w zakresie komparatystyki dramatycznej i badań nad performansem oraz dramaturgii, organizowanych we współpracy z Heską Akademią Teatralną (HTA). Działający od 2002 roku program studiów magisterskich w zakresie dramaturgii (M.A. Dramaturgy) oferuje zajęcia teoertyczne i praktyczne, prowadzone w trybie stacjonarnym we Frankfurcie. Celem programu jest kształcenie studentów/studentek w zakresie działalności dramaturgicznej. Równolegle z naborem do programu M.A. Dramaturgy trwa nabór do piątej edycji podwójnego programu studiów magisterskich w zakresie komparatystyki dramatycznej i badań nad performansem (M.A. in Comparative Dramaturgy and Performance Research). 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na semestr zimowy 2021/22:

31 maja 2021 (decyduje data stempla pocztowego).

Londyn/Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance: Nabór na studia magisterskie w zakresie artystycznej praktyki tanecznej MA Creative Practice

6 kwietnia 2021

Edukacja

Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Independent Dance oraz Siobhan Davies Dance prowadzą aktualnie nabór na studia magisterskie w zakresie artystycznej praktyki tanecznej MA Creative Practice (Dance Professional Practice). Program przeznaczony jest dla doświadczonych tancerzy i tancerek pragnących doskonalić swój styl i umiejętności w twórczym otoczeniu, a także zdobywać nowe doświadczenia w interesujących ich aspektach sztuki tańca. 

 

Termin składania podań na studia magisterskie: 31 maja 2021 roku (osoby, które złożą podania o przyjęcie na studia po ww. dacie, nie mogą ubiegać się o stypendia Gill Clarke Bursary).

Termin składania wniosków stypendialnych (Gill Clarke Bursary): 7 czerwca 2021 roku

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia