ENG
A A A
 maj 2021 
ogłoszenia - Stypendia | 1

Program stypendialny im. Piny Bausch dla tancerzy i choreografów – nabór na rok 2021

15 lutego 2021

Stypendia

Od 15 lutego do 15 marca trwa nabór do Programu stypendialnego im. Piny Bausch. Przyznanych zostanie 5 stypendiów, każde w wysokości 5 tys. euro. Czas trwania stypendium zależy od indywidualnego projektu. W tym roku program finansuje jedynie projekty oparte na współpracy online, takie jak:

- Współpraca z renomowanymi instytucjami zajmującymi się edukacją w zakresie tańca i choreografii;

- Nieodpłatna współpraca z zespołami lub choreografami;

- Pobieranie lekcji online z zakresu technik tańca z wybitnymi tancerzami i choreografami.

Ze względu na cyfrowy format programu, w 2021 roku nie obejmuje on refundacji podróży.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Open call na stypendia badawcze i twórcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii

11 stycznia 2021

Stypendia

W 2021 roku Art Stations Foundation przyzna, jak co roku, jedno całoroczne stypendium badawcze w wysokości 25 tysięcy złotych oraz trzy trzymiesięczne stypendia twórcze w wysokości 10 tysięcy złotych. Stypendium twórcze dedykowane jest choreografom na realizację konkretnego choreograficznego projektu artystycznego, zarówno scenicznego, jak i poszukującego innej formy, odwołującego się do filozofii i praktyk poszerzonej choreografii (expanded choreography). Dopuszcza się w tym kontekście także potraktowanie stypendium jako uzupełnienie (wkład koprodukcyjny) całościowego budżetu projektu powstającego we współpracy z instytucją, przy czym kosztem kwalifikowanym w takim przypadku może być wyłącznie honorarium artysty aplikującego lub innych artystów zaangażowanych w projekt.

 

Wnioski o przyznanie Stypendiów na rok 2021 przyjmowane będą w okresie od 11 stycznia do 8 lutego 2021 roku.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia