ENG
A A A
 maj 2021 
Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2016

Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2016

10 sierpnia 2015

Stypendia

 Art Stations Foundation zaprasza do składania wniosków o stypendium badawcze z zakresu współczesnej choreografii na rok 2016. W 2015 roku, z okazji jubileusz 10-lecia Art Stations Foundation, po raz pierwszy przyznane zostało stypendium badawcze z dziedziny szeroko pojętej choreografii ufundowane przez panią Grażynę Kulczyk. Podążając za mottem fundacji („Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!”) oraz w zgodzie z misją wspierania rozwoju polskiej choreografii, a także inspirując się towarzyszącą wszystkim działaniom pani Grażyny Kulczyk ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, coroczne stypendium – w wysokości 25.000 złotych (netto) – powstało by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci zarówno praktykę, jak i refleksję w tej dziedzinie o nowatorskie podejścia i metodologie. Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji. Proces ten domaga się na każdym etapie możliwości i przestrzeni do podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad procesem tworzenia tańca i poszukiwania dlań nowych inspiracji oraz na nieustannej wymianie doświadczeń z badaczami i artystami innych dziedzin (co odzwierciedla także interdyscyplinarność współczesnej tanecznej sztuki).

 

Stąd stypendium pragnie promować projekty artystów i badaczy podobnie jak jego fundatorka gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w ciągle poszerzającym się kontekście otaczającej nas rzeczywistości artystycznej i społecznej, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej i trudnej sztuce komunikowania i upowszechniania wiedzy o współczesnej choreografii szerszej publiczności.

 

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, spektakle – wykłady, wystawy, autorskie warsztaty, etc.), bądź nowatorską – zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium.

 

Każdy wniosek powinien zawierać:

a) CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego),

b) dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,

c) opis projektu i przedmiotu oraz proponowanego przebiegu planowanych badań artystycznych, w rozmiarze nie większym niż 2 strony formatu A4,

d) list motywacyjny.

 

Wnioski z dopiskiem „stypendium Grażyny Kulczyk 2016” należy nadsyłać drogą mailową na adres aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2016 przyjmowane będą od 1 do 30 września 2015 roku.

Ewentualne pytania  należy kierować do Joanny Leśnierowskiej: j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com

 

 

Beneficjent/tka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2016 zostanie wyłoniony/a do 15 grudnia 2015 roku.

 

Do pobrania:

Regulamin stypendium

 

Przeczytaj rozmowę z Joanną Leśnierowską na temat stypendium:

ROZMOWA

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia