ENG
A A A
 kwiecień 2021 
Ateny: Nabór wniosków do programu ONASSIS AiR 2019/20

Ateny: Nabór wniosków do programu ONASSIS AiR 2019/20

23 października 2018

Stypendia

Trwa nabór wniosków do programu ONASIS AiR (Artist-in-Residence) organizowanego w Atenach. Misją programu jest wspieranie procesów artystycznych promujących ekosystem sztuki niezorientowanej na produkt końcowy. Miejscem promowania tej idei zostały (między)narodowe centrum badawcze i program rezydencyjny Onassis Foundation w Atenach, których uruchomienie zaplanowano na 2019 roku. W ramach działalności centrum Onassis Foundation przewidziała stworzenie (między)narodowego programu rezydencji badawczych dla artystów i artystek Onassis AiR – wnioski można składać do 26 listopada 2018.

 

Onasis AiR (Artists-in-Residence) jest badawczo-artystycznym programem rezydencji, który daje stypendyst(k)om czas na zaangażowanie się w naukę, zmianę, pogłębienie badań oraz (nie)działanie. Celem programu nie jest stworzenie dzieła pojętego jako produkt końcowy, lecz skupienie się na samym procesie twórczym.

 

Artystki i artyści zakwalifikowani do rezydencji zostaną zakwaterowani w ścisłym centrum Aten, co umożliwi im wzajemną interakcję oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi twórcami. Wnioski mogą składać osoby w każdym wieku. Misją Onassis AiR jest wspieranie procesów artystycznych promujących ekosystem sztuki niezorientowanej na produkt końcowy. Artystki i artyści działający w ramach tego ekosystemu stworzą symbiotyczną wspólnotę nienastawioną na domykanie kolejnych projektów/premier/wernisaży. Wspólnotę, którą stać na zatrzymanie się i przemyślenie tego, jak działają i tworzą tworzące ją osoby.

 

Onassis AiR udziela wsparcia artyst(k)om z Grecji i innych krajów, kurator(k)om i myśliciel(k)om pracujących w dyscyplinach ograniczanych sztywnymi ramami czasowymi. Do składania wniosków zachęcane są wszystkie osoby pragnące pogłębić, rozważyć lub przekształcić swoją praktykę i/lub metodologię w sposób niewymagający namacalnego efektu końcowego w postaci danej produkcji. Onassis AiR powstał z inicjatywy Asha Bulayeva (dyrektora programu) oraz Nefeli Myrodii (producentki i dramaturżki programu). Więcej informacji o naborze oraz formularzach aplikacyjnych można uzyskać na stronie: Open Call - Onassis AiR

 

Więcej informacji o naborach prowadzonych we współpracy z Ateńską Akademią Sztuk Pięknych (ASFA) można uzyskać na stronieOpen Call - Onassis AiR + ASFA

 

W ramach programu organizowane są następujące inicjatywy tematyczne:

Onassis AiR Critical Practices Program – trzymiesięczne stypendium przeznaczone dla 5 uczestników i uczestniczek mieszkających i pracujących w Grecji (sztuki wizualne, choreografia, reżyseria teatralna i filmowa, kompozycja, performans, projekty kuratorskie i producenckie, dizajn, dramatopisarstwo, teoria kultury i inne dziedziny).

 

Onassis AiR (inter)national Curator & Artist-in-Residence Program – miesięczna rezydencja indywidualna dla osób z Grecji oraz innych krajów, przeznaczona dla artystów i kuratorów lub innych praktyków sztuki pracujących nad konkretnym projektem, który pragną rozwijać, niezależ

 

nie od poziomu doświadczenia (wymagane jest jedynie wcześniejsze indywidualne doświadczenie w danej dziedzinie).

Onassis AiR Exchange Residencies – indywidualne rezydencje artystyczno-badawcze o różnej długości, realizowane w instytucjach partnerskich poza obszarem Grecji, przeznaczone dla artystek i artystów oraz badaczek i badaczy / kuratorów i kuratorek mieszkających w Grecji.

 

Onassis AiR Emergency Fellowships – stypendia w najwyższym stopniu dostosowane do charakteru programu Onassis AiR. Emergency Fellowships przeznaczone są dla osób z całego świata jako odpowiedź na wyjątkowe, nieprzewidziane, gwałtowne potrzeby.

 

DNA programu Onassis-Air:

 

Time-based

Program artystyczny i kuratorski dla osób pracujących w dziedzinach tzw. time-based media

 

In-flux

program artystyczny i kuratorski dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie zawodowe, w niepewnej sytuacji, pragnących przedefiniować metodologię swojej pracy/twórczości.

 

Local

Program artystyczny i kuratorski dla osób zakorzenionych w Atenach.

 

(Inter)national

Program artystyczny i kuratorski dla osób z Grecji i innych krajów.

 

DIWO

Program promujący pracę w duchu DIWO (do-it-with-others) jako alternatywę dla tradycyjnej metodologii DIY (do-it-yourself). Osoby uczestniczące powinny wykazać się chęcią pracy zespołowej oraz wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi w celu lepszej współpracy ze społecznością artystyczną w Atenach.

 

Self-learning

Program oparty na zasadach self-learning oraz learning-by-doing.

 

No gurus

Program, w którym rezydent(ka) pracuje bez wsparcia w postaci wykładowcy / kursu mistrzowskiego / zajęć ze studentami, zamiast tego dyskutując z koleżankami i kolegami, dzieląc się z nimi swoimi umiejętnościami, metodologiami i pytaniami, bez tworzenia zbędnej w tym kontekście hierarchiczności, zawartej w relacji uczniowsko-mistrzowskiej.

 

Welcome back

Celem programu jest stworzenie miejsca, do którego można powracać. Inicjatywa przeznaczona jest dla osób, które korzystały wcześniej ze wsparcia Onassis AiR i chciałyby ponownie ubiegać się o grant i/lub zwrócić się do Onassis AiR z prośbą o wsparcie merytoryczne. Stypendystki i stypendyści Onassis AiR zawsze są mile widziani w siedzibie programu, który z chęcią podzieli się z nimi swoją wiedzą, dobrą radą, zapleczem technicznym oraz zasobami bibliotecznymi.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia