ENG
A A A
 maj 2020 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Katowice/Akademia Muzyczna: Nowe studia – kierunek: taniec, specjalność: aktor teatru tańca

Katowice/Akademia Muzyczna: Nowe studia – kierunek: taniec, specjalność: aktor teatru tańca

6 maja 2019

Edukacja

W Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach trwa rekrutacja na nowe, stacjonarne studia I stopnia na kierunku taniec, o specjalności aktor teatru tańca. Program kształcenia przygotowany został w oparciu o 10-letnie doświadczenie i sugestie studentów oraz pedagogów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Studia oferują kandydatom wielowarstwową pracę nad sobą – podstawową materią teatru tańca.  

 

O programie studiów:

Program wspiera proces poznawania i rozwijania indywidualnego potencjału w pracy nad szeroko rozumianą świadomością ciała – w ruchu, mowie i śpiewie. Umożliwia rozwój osobistej ekspresji, skupia się na edukacji tanecznej jako sposobie odkrywania prawdy scenicznej.

 

Studenci kierunku taniec otrzymują wielowymiarowe wykształcenie, a także narzędzia i umiejętności do pracy w charakterze tancerza i aktora w nowoczesnym teatrze tańca oraz teatrze dramatycznym. Program daje im możliwość poznawania specjalistycznej wiedzy z zakresu historii teatru i tańca oraz antropologii tańca. Dzięki holistycznemu sposobowi nauczania studenci będą mogli nauczyć się analizy procesu kreacji, łączenia teorii z praktyką, krytycznego i innowacyjnego myślenia, a tym samym przygotować się do realizacji własnych projektów twórczych. Istotnym punktem programu jest połączenie skupionej, indywidualnej pracy z działaniem zespołowym, w atmosferze szacunku, wzajemnej inspiracji i ciekawości. Studenci wykonują ćwiczenia grupowe, są też zobligowani do prezentowania wspólnie wypracowanych efektów pracy. Pracując nad sobą – a więc nad podstawową materią teatru tańca – mają możliwość regularnego kontaktu z psychologiem i fizjoterapeutą. 

 

Kształcąc się na uczelni, w której głównym medium muzyka, studenci kierunku taniec otrzymują niepowtarzalną okazję wzrastania i kształtowania swoich artystycznych osobowości w atmosferze pełnej pasji i zaangażowania. Współpraca ze studentami Akademii Muzycznej umożliwia wymianę oraz poszukiwanie połączeń między ruchem a muzyką, zaś kontakt z międzynarodowym środowiskiem twórczym – skonfrontowanie własnych umiejętności z innymi technikami kreacji. Oferowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych wyjazdy w kraju i za granicą są szansą na poszerzenie horyzontów, a także zdobycie cennych kontaktów i otwarcie na różnorodny rynek pracy.   

 

Termin zgłoszeń: 24 maja 2019 roku

Szczegóły dotyczące rekrutacji: tutaj

Więcej informacji na stronie uczelni: www.am.katowice.pl

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia