ENG
A A A
 lipiec 2020 
i-Portunus: Nabór do programu wspierania międzynarodowej mobilności artystów

i-Portunus: Nabór do programu wspierania międzynarodowej mobilności artystów

12 sierpnia 2019

Współpraca międzynarodowa

14 sierpnia rusza nabór (trzeci i ostatni) do programu i-Portunus. To pilotażowy, krótkoterminowy program finansowany przez Unię Europejską (w ramach programu Kreatywna Europa), wspierający międzynarodową mobilność artystów i profesjonalistów sztuk performatywnych (w tym tańca, teatru, performansu) oraz sztuk wizualnych – bez względu na wiek, pochodzenie, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

O projekcie:

 

Celem projektu jest wspieranie międzynarodowej mobilności artystów działających w dziedzinie sztuk performatywnych lub/i wizualnych (z wyjątkiem muzyki) i mieszkających w kraju objętych programem Kreatywna Europa. Zgłaszane projekty muszą mieć dobrze zdefiniowany cel, taki jak: rozwój współpracy międzynarodowej, udział w rezydencji zorientowanej na produkcję lub podniesienie kompetencji zawodowych, prezentowanie prac w innym kraju lub rozwijanie projektów ze społecznościami lokalnymi w kraju docelowym. Kraj docelowy zgłaszanego projektu podróży musi należeć do programu Kreatywna Europa.

 

Podróż w ramach projektu powinna realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:

 

- Współpraca międzynarodowa: np. pracujesz nad wydarzeniem kulturalnym, jak wystawa, performans, spektakl teatralny, z partnerem międzynarodowym.

- Rezydencje zorientowane na produkcję: np. rezultatem twojej podróży będzie publiczna prezentacja nowo stworzonego dzieła – wystawy, spektaklu, publikacji itp.

- Rozwój zawodowy: np. weźmiesz udział w przesłuchaniach, spotkaniach sieciujących, prezentacjach, warsztatach, kursach mistrzowskich i innych rodzajach szkoleń poza formalną edukacją.

 

Aby złożyć wniosek, projekt powinien być zorganizowany z profesjonalną instytucją goszczącą / partnerem w innym kraju bądź kilku krajach europejskich objętych programem Kreatywna Europa.

 

Zgłoszenia:

 

Nabór zgłoszeń (trzeci i ostatni) rozpocznie się 14 sierpnia i potrwa do 5 września 2019 roku do godz. 14.00. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- opis projektu i jego głównego celu,

- wyjaśnienie, w jaki sposób realizacja projektu i udział w programie i-Portunus pozwoli ci osiągnąć zamierzony cel,

- dokumenty potwierdzające, że zaplanowałeś współpracę z partnerem lub instytucją goszczącą, oraz że instytucja partnerska / instytucja goszcząca jest zaangażowana w twój projekt.

Zgłoszenie powinno zawierać klarowne wyjaśnienie, w jaki sposób udział w programie i-Portunus wpłynie na twój rozwój zawodowy lub ścieżkę kariery (kreacja, podniesienie kompetencji, współpraca, perspektywy kariery lub pracy, budowanie sieci kontaktów itp.)

 

Rejestracja zgłoszenia:

Aby zgłosić swój udział w projekcie, należy utworzyć konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim na stronie: www.my.i-portunus.eu przed upływem wskazanego terminu naboru zgłoszeń. Po upływie tego terminu system edycji zostanie zamknięty i nie będzie można redagować formularza zgłoszenia.

 

Podczas rejestracji należy podać następujące informacje w języku angielskim:

- Dane osobowe

- Edukacja

- Doświadczenie zawodowe

- Szczegóły dotyczące planowanego projektu (daty, miejsce docelowe, środki transportu)

- Informacje na temat projektu (opis projektu, sposób realizacji, opis potrzeby skorzystania ze wsparcia programu i-Portunus, oddziaływanie projektu)

- Informacje zwrotne na temat procesu aplikacyjnego (ponieważ jest to projekt pilotażowy i organizatorzy chcą się uczyć na podstawie doświadczenia uczestników)

 

Do zgłoszenia należy dołączyć także następujące dokumenty (w formacie PDF):

- Jednostronicowe CV (maks. 10 MB)

- Portfolio (maks. 10 stron, maks. 10 MB)

- Odpowiednie dokumenty potwierdzające projekt, np. zaproszenia, potwierdzenia spotkań, umowy dot. koprodukcji itp. (maks. 5 stron, maks. 10 MB)

- Podpisane oświadczenie o wiarygodności danych potwierdzające, że osoba zgłaszająca się do projektu kwalifikuje się do udziału w konkursie oraz nie jest objęta kryteriami wykluczenia (maks. 10 MB).

 

Więcej informacji: www.i-portunus.eu

 

***

Projekt pilotażowy i-Portunus, jak inne podobne projekty realizowane w ramach unijnego programu Kreatywna Europa, mają na celu podniesienie międzynarodowej mobilności artystów. Będzie to jedno ze stałych działań programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027.

 

Program zapewnia wsparcie finansowe artystom i profesjonalistom działający w obrębie takich obszarów jak: sztuki performatywne (taniec, opera, performance, lalkarstwo, sztuki uliczne, teatr, sztuki cyrkowe) oraz sztuki wizualnych bez względu na wiek, pochodzenie, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Formalnym warunkiem uczestnictwa w naborze jest posiadanie certyfikatu rezydencji w kraju uczestniczącym w programie Kreatywna Europa

 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia