ENG
A A A
 sierpień 2020 
fot. materiały organizatora

Warszawa/UMFC: Nabór na Podyplomowe Studia Teorii Tańca

13 września 2019

Edukacja

W październiku 2019 roku rusza kolejna edycja Podyplomowych Studiów Teorii Tańca organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tańcem, jego historią, ewolucją i miejscem na współczesnej scenie teatralnej. Studia kształcą przyszłych historyków, teoretyków i krytyków sztuki tańca.

 

Warunki rekrutacji: 

Rekrutacja na studia odbywa się w trybie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 21 września 2019 roku o godz. 11.00 (sala 301). 

Kandydaci na słuchaczy to pasjonaci tańca i baletu, absolwenci polskich i zagranicznych uczelni wyższych. Językiem wykładowym jest język polski.

 

Termin składania dokumentów: 15 września 2019 roku przesyłką pocztową na adres: Sekretariat Studiów Podyplomowych, pok. 312, Okólnik 2, 00-368 Warszawa z dopiskiem: rekrutacja  PSTT lub osobiście, w gmachu UMFC Sekretariat Studiów Podyplomowych, pok. 312.

 

Szczegółowe informacje na temat dokumentów i rekrutacji: tutaj

 

Wymagania stawiane kandydatom:

- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia

- wymagania formalne wynikające z Regulaminu Studiów Podyplomowych obowiązującego od 1 października 2017 roku.

 

Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne:

Historia tańca, Historia tańca XX i XXI wieku, Antropologia tańca, Estetyka tańca, Krytyka teatralna i baletowa, Pisanie o tańcu – warsztat, Teoria kompozycji tańca, Teorie tańca, Wiedza o kulturze, Analiza dzieła muzycznego, Historia teatru, Taniec – warsztat, Analiza spektakli baletowych, Przygotowanie i obrona prac dyplomowych.

 

Wykładowcy:

Wśród wykładowców znajdują się między innymi: prof. dr hab. Ewa Wycichowska, prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz, dr hab. Zofia Rudnicka, st. wykł. Joanna Sibilska, dr hab. Tomasz Nowak, mgr Jagoda Ignaczak, dr Aleksandra Rembowska.

Ogólna liczba godzin i punktów ECTS: 196, ECTS – 60

 

Terminarz zajęć:

I semestr: 12 i 13 października, 26 i 27 października, 16 i 17 listopada, 7 i 8 grudnia, 11 i 12 stycznia,

II semestr: 1 i 2 luty, 22 i 23 lutego, 7 i 8 marca, 21 i 22 marca, 18 i 19 kwietnia, 9 i 10 maja, 30 i 31 maja, 13 czerwca, 14 czerwca – obrona prac dyplomowych.

Godziny zajęć: 10.00-11.30; 11.45-13.15; 13.15-13.45 przerwa; 13.45-15.15; 15.30-17.00

 

Limit: 20 słuchaczy

 

Warunki zaliczenia przedmiotów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

Studia trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunki zaliczenia określa prowadzący w sylabusie. Może to być np. przygotowanie pisemnej pracy na zadany temat czy przygotowanie analizy spektaklu baletowego. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, którą stanowi referat na wybrany temat dotyczący historii, teorii tańca, krytyki teatralnej i baletowej,  wygłoszony przez słuchacza PSTT w dniu obrony. Termin obrony jest wspólny dla wszystkich słuchaczy. Referat może być opublikowany w publikacji zbiorowej.

 

Kontakt:

Renata Wojtkiewicz i Małgorzata Kozłowska, pok. 310, tel. +48 22 827 72 41, wew. 248, e-mail: renata.wojtkiewicz@adm.chopin.edu.pl, malgorzata.kozlowska@adm.chopin.edu.pl

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia