ENG
A A A
 luty 2021 
fot. Anna Bywanis-Kwiecień, Wiktoria Dalach; materiały organizatora

Kraków/Krakowski Teatr Tańca: OPS! – program wsparcia dla absolwentów WTT w Bytomiu

18 marca 2020

Krakowski Teatr Tańca uruchomił program OPS! wspierający absolwentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, którzy działają i mieszkają na stałe w Krakowie. Jak zaznacza KTT, powołanie programu jest próbą stworzenia choć minimalnych form wsparcia dla samodzielnie funkcjonujących młodych artystów. 

 

Łacińskie słowo ops oznacza m.in. „pomoc”, „siłę” i „moc”. Program OPS! skupia wybranych i aktywnie działających w przestrzeni sztuki absolwentów WTT, zdecydowanych na podejmowanie działań twórczych, organizacyjnych oraz edukacyjnych. 

  

O programie:

 

Moment zakończenia studiów i wkraczania w obszar życia zawodowego z jednej strony stanowi dynamiczny i pełen potencjału twórczego punkt zwrotny, z drugiej stawia wyzwania i ograniczenia, wyznaczane przez mało sformalizowany i ustrukturyzowany rynek tańca w Polsce. W tym obszarze model instytucjonalny to jedynie wąski zakres aktywności. Znacznie większy obszar zajmuje forma działania artysty-freelancera, artysty niezależnego. Wkraczanie w ten obszar często ograniczone jest niedostatkami w tak podstawowych zagadnieniach, jak dostęp do studia tanecznego, ograniczone możliwości stałej praktyki ruchowej (niezbędnej dla podtrzymania czy rozwoju formy fizyczno-ruchowej performera), brak wsparcia promocyjnego czy organizacyjnego w podejmowanych działaniach. Rolą Krakowskiego Teatru Tańca w ramach programu OPS! jest stwarzanie tych warunków.

 

Aktywacja artystów w początkach ich zawodowego życia stymulować będzie nie tylko samych artystów. Zderzanie działań zawodowców i amatorów pobudzi do rozwoju także środowisko odbiorców teatru tańca i sztuki tańca w ogóle. Przestrzeń wytworzona przez OPS! służyć ma zarówno realizacji projektów własnych, zawodowych, osób skupionych wokół OPS!, jak i środowisku lokalnemu poprzez aktywowanie młodych artystów do misyjnej pracy w ramach projektów z amatorami, seniorami, młodzieżą i dziećmi. Działania w ramach programu nie będą więc sprowadzane jedynie do wymiaru artystycznego, wkroczą także w przestrzeń społeczną (między innymi poprez pobudzanie potencjału środowisk lokalnych, budowanie więzi społecznych, kreowanie obszarów wyrównujących szanse). OPS! ma zatem obok aspiracji artystycznych stymulować partycypacyjny charakter działań Krakowskiego Teatru Tańca, poszerzać ofertę kulturalną miasta Krakowa, rozbudowywać widownię i grupę odbiorców sztuki tańca w Krakowie.

 

W ramach  programu OPS! Krakowski Teatr Tańca zapewnia:

 

- dostęp do stałych lekcji w ramach studia KTT

- możliwość udziału w organizowanych przez KTT warsztatach

- bezpłatny dostęp do studia KTT w celu realizacji własnych projektów artystycznych i edukacyjnych

- wsparcie organizacyjne i promocyjne (możliwe także wsparcie finansowe) przy podejmowanych projektach artystycznych

- wsparcie w tworzeniu aplikacji grantowych i pozyskiwaniu funduszy

- program rozwijania umiejętności metodycznych 

- możliwość współpracy w ramach projektów edukacyjnych i artystycznych realizowanych przez Krakowski Teatr Tańca

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: krakowskiteatrtanca@o2.pl

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia